Dr Slaviša Zagorac

Specijalista ortopedije sa traumatologijom-spinalni hirurg

Uža profesionalna orijentacija:

Spinalna hirurgija

Obrazovanje:

 

Radno iskustvo:

Članstva:

Pitajte našeg eksperta: Dr Slaviša Zagorac