Hirurgija kile

Kila (Hernia) potiče od grčke reči “hernios”, što označava ispupčenje ili izbočinu tkiva koje najčešće čine creva ili masti kroz prirodni ili stečeni otvor u trbušnom zidu. U Atlas opštoj bolnici uspešno se izvodi operacija kile (hirurgija kile).

Hirurgija kile
Hirurgija kile

Na trbušnom zidu postoje mesta koja su zbog urođenih slabosti mekotkivnih struktura predisponirana za razvoj kila. Obično se nalaze u preponama, oko pupka ili na mestu ranijeg operativnog zahvata.

Postoji nekoliko vrsta kila: preponska kila, femoralna kila, pupčana i ventralna kila.

Preponska kila se nalazi u preponama i čini 75% svih kila trbušnog zida i oko 15 puta je češća kod muškaraca nego kod žena.

Femoralna kila nosi naziv po femoralnom kanalu koji predstalvja deo kroz koji prolaze femoralna arterija, vena i nerv, a nalazi se ispod preponskog ligamenta.

Pupčana kila nastaje kao uređena ili stečena slabost pupčanog prstena i manifestuje se izbočenjem u predelu stomaka.

Ventralna kila, nastaje kao posledica operativne procedure na prednjem trbušnom zidu.
Simptomi postojanja kile mogu da budu veoma različiti i u zavisnosti od toga kile se dela na: asimptomatske, koje se ne manifestuju bolom ili drugim nelagodnostima, simptomatske, koje izazivaju simptome u vidu osećaja blagog bola, težine i nelagodnosti u predelu gde se kila nalazi, i uklještene, koje se manifestuju jakim bolom i osećajem tvrdoće u predelu kile uz prisutnu nadutost trbuha, mučnine i povraćanja i zahteva hitnu hirušku intervenciju.

Simptomi kile:

Pacijenti sa kilom imaju nekada jasne, a nekada nejasne simptome. Najčešće dolazi do potkožnog otoka i bola u predelu gde je kila, a postoji i neprijatnost. Pri naporu se otok povećava, a po prestanku napora ili u ležećem položaju otok splasne.

Kila se leči isključivo operacijom, tako da ne postoje lekovi ili pomagala koji mogu dovesti do izlečenja.

U Atlas opštoj bolnici  obavlja se najsavremenija hirurgija kile  (hernioplastike) – bezbedno uklanjanje primarnih i recidivantnih preponskih (ingvinalnih i femoralnih) i ventralnih (pupčanih, epigastričnih, spigelovih, malih i srednjih postoperativnih) kila.

Kako se izvodi postupak

Operacije kile mogu biti klasične i laparoskopske.

Kod klasičnih operacija kile postoji jedan rez, a kod laparoskopskih tri manja reza.

Laparoskopske operacije kile se izvode u opštoj anesteziji, dok se klasične operacije mogu raditi i najčešće se rade u lokalnoj ili regionalnoj anesteziji.

Rad u ovim vrstama anestezija je velika prednost jer se izbegavaju opasnosti opšte anestezije, pogotovu za pacijente u starijim godinama. Ove vrste anestezija su neškodljive i mogu se primeniti kod pacijenata sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima.

Tako se danas može operisati veliki broj jako starih pacijenata koji su ranije bili osuđeni da žive sa ovom bolesti.

Posle ovih operacija, istog ili sledećeg dana, pacijent je slobodan i može da ide kući.

Pri klasičnim i laparoskopskim operacijama se ugrađuju mrežice.

To su protetski materijali koji nam pomažu da pacijent postoperativno praktično nema bolove ili da budu jako slabog inteziteta, kao i da se kile posle operacije ne vraćaju, odnosno da je procenat recidiva praktično zanemarljiv.

 

Potražite dodatne informacije iz oblasti: Hirurgija kile

Eksperti iz oblasti: Opšta hirurgija