Hirurgija štitaste žlezde

Hormoni štitaste žlezde utiču na rast i sazrevanje, povećavaju bazalnu potrošnju kiseonika i stvaranje toplote, povećavaju sintezu proteina, kao i minutni volumen srca, ubrzavaju razgradnju masti i smanjuju njihovu količinu u telu.

Hirurgija štitaste žlezde
Hirurgija štitaste žlezde

Tiroidni hormoni imaju ključnu ulogu u razvoju nervnog sistema, podstiču budnost, povećavaju osetljivost na različite stimulanse, utiču na osećaj gladi, pamćenje i sposobnost učenja, kao i na normalan emocionalni tonus.

Takođe, imaju važnu ulogu u reprodukciji muškarca i žene i na održavanje normalne trudnoće.

Povećanje broja obolelih od štitaste žlezde, stvarilo je potrebu za formiranjem centra za štitastu žlezdu.

Grana medicine koja se bavi endokrinim sistemom, bolestima izazvanim poremećajem sastavnih delova endokrinih sistema – žlezdama i materiji koju one luče, odnosno, hormonima.

Atlas opšta bolnica omogućava pacijentima da u jednom danu urade sve preglede neophodne za postavljanje dijagnoze.

Kako se izvodi postupak

Dijagnostika i lečenje bolesti štitaste žlezde obuhvataju: pregled endokrinologa, dijagnostiku i savremenu terapiju svih poremećaja funkcije i morfologije štitaste žlezde, ultrasonografiju štitaste žlezde, punkcionu biopsiju nodusa u štitastoj žlezdi sa patohistološkim pregledom.

Centar za endokrinologiju još obuhvata:

Moguće je uraditi i detaljan sistematski pregled prilikom kojeg tim subspecijalista procenjuje trenutno stanje pacijenta. Takođe se procenjuje postojanje komplikacija i eventualnih zdravstvenih rizika.

 

Potražite dodatne informacije iz oblasti: Hirurgija štitaste žlezde

Eksperti iz oblasti: Opšta hirurgija