Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Atlas opšta bolnica među retkim akreditovanim privatnim bolnicama u Srbiji

Dana, 26. oktobra  2016. godine vd direktor Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije Vladimir Arsenović uručio  je sertifikat o akreditaciji dr Igoru Georgijevu, direktoru opšte bolnice Atlas.

 

akreditacija

Atlas opšta bolnica je među jedinim privatnim bolnicama u Srbiji postigla najviši stepen usaglašenosti sa akreditacionim standardima i dobila je sertifikat o stečenoj akreditaciji na period od tri godine.

 

dsc_0050

Zahvaljujemo se i čestitamo celom timu Atlas opšta bolnica na izuzetnom radu, zahvaljujući kojima smo stekli ovaj sertifikat!

 

dsc_0079

ZAŠTO BITI AKREDITOVAN?

Ustanova koja je dobila akreditaciju je dokazala Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije da poseduje:
• Detaljne procedure upravljanja rizicima u okviru čitave organizacije koji obezbeđuju maksimalnu sigurnost pacijentu-klijentu
• Sveobuhvatan sistem kvaliteta koji aktivno traga za problemima tokom pružanja usluga i nastoji da ih ispravi
• Usaglašenost u svim ključnim aspektima zdravstvene zaštite na način kako to propisuje Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.
Kada organizacija dobije akreditaciju to ne garantuje da neće imati nikakve propuste, već da ukoliko se i kada takvi propusti dogode, ona poseduje uspostavljen sistem koji ih otkriva, ispravlja i nastoji da obezbedi da ne dođe do njihovog ponavljanja.
Prednosti koje zdravstvena ustanova stiče akreditacijom su sledeće:
• Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite postavljanjem optimalnih i dostižnih ciljeva ispunjenja akreditacijskih standarda.
• Formiranje baza podataka zdravstvenih ustanova koje uspešno ispunjavaju određene standarde i kriterijume.
• Smanjenje troškova zdravstvene zaštite kao rezultat unapređenja kvaliteta pružanja usluga i bezbednosti pacijenata.
• Obezbeđivanje trening programa i dodatnog usavršavanja, kao i pružanje konsultantskih usluga rukovodstvu i osoblju za poboljšanje načina rada i uvođenje „dobre prakse“ u oblasti zdravstvene zaštite.
• Povećanje poverenja javnosti u kvalitet zdravstvene zaštite.
• Smanjenje mogućnosti nastanka rizika i povećanje bezbednosti pacijenata i zaposlenih.

Preglede možete obaviti u:

Atlas Opšta bolnica
Osmana Đikića 3
Beograd

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24