fbpx

Digestivna onkološka hirurgija

14-04-2020
digestivna onkološka hirurgija

Digestivna onkološka hirurgija je hirurgija kojom se bavi služba koja dijagnostikom i hirurškim lečenjem tumora u digestivnom traktu i trbušnoj šupljini: tumora jednjaka, želuca, dvanaestopalačnog creva, pankreasa, bilijarnog trakta, jetre, žučne kese, tankog creva, debelog creva i rektuma, karcinomatoze peritoneuma, tumori mezenterijuma itd.

U sastavu tima koji se bavi digestivnom onkološkom hirurgijom nalazi se veliki broj specijalista različitih oblasti koje predvode akademici i profesori:

Digestivna onkološka hirurgija – tim lekara:

 

 

 

 

Hirurzi, onkolozi, gastroenterolozi, služba za endoskopiju, radiolozi, patolozi i nutricionisti svakodnevno blisko sarađuju sa odeljenjem digestivne onkološke hirurgije kako bi postigli najbolje rezultate iz hirurške onkologije, u skladu sa filozofijom multidisciplinarnog lečenja karcinoma koji primenjujemo u Atlas bolnici.

Vrste kancera koje se tretiraju u Atlas bolnici u okviru odeljenja za digestivnu onkološku hirurgiju:

 • Karcinom nadbubrežne žlezde
 • Karcinom dojke
 • Karcinoidni tumori
 • Karcinom debelog creva
 • Karcinom jednjaka
 • Primarni i sekundarni karcinomi jetre
 • Karcinom pankreasa
 • Feohromocitom
 • Sarkomi mekih tkiva
 • Karcinom želuca
 • Karcinom tireoidne žlezde

digestivni sistem

U Atlas bolnici primenjujemo otvoreni i laparoskopski pristup za hirurško za stejdžing tumora, radikalnu onkološku hirurgiju, operaciju nakon recidiva tumora i palijativnu hirurgiju u sledećim oboljenjima:

Karcinom jednjaka (rak jednjaka):

 • Totalna ezofagektomija
 • Transhijatalna ezofagektomija
 • Gastroplastika i kolopastika
 • Radiofrekventna ablacija

 

Karcinom želuca (rak želuca):

 • Totalna i subtotalna gastrektomija
 • Citoredukcija kod karcinoma želuca

 

Karcinom pankreasa (rak pankresa):

 • Cefalična duodenopankreatektomija – Whipple procedura
 • Centralna pankreatektomija
 • Distalna pankreatektomija sa i bez prezervacijom slezine
 • Enukleacija

 

Kolorektalni karcinom:

 • Leva i desna hemikolektomija
 • Subtotalna kolektomija
 • Amputacija rektuma – Miles-ova procedura
 • Prednja niska resekcija rektuma
 • Ekstenzivne onkološke operacije u maloj karlici – citoredukcija i HIPEC (hipertermijska intraperitonealna hemioterapija)

Tumori jetre i bilijarnog trakta i metastaze na jetri:

 • Segmentna hirurgija i velika hirurgija jetre: Hemihepatektomija
 • Trisegmentektomija
 • Planirana dvostepena hepatektomija u uzastopnim hirurškim pristupima
 • Operacija jetre sa preoperativnom embolizacijom portalnih vena
 • Intrahepatička bilijarna anastomoza
 • Resekcija jetre sa hilarnom vaskularnom rekonstrukcijom
 • Radiofrekventni ablacija tumora jetre
 • Operacija karcinoma žučne kese
 • Operacija karcinoma žučnih puteva

 

Peritonealna karcinomatoza

 • Citoredukcija i intraperitonealna hemoterapija (HIPEC) kod pseudomiksoma peritoneiuma
 • Peritonealni mezoteliom
 • Primarni peritonealni karcinom

 

digestivna onkološka hirurgija-tim lekara

 

Specijalisti hepatobiliopankreatične hirurgije odgovorni su za dijagnostiku i hirurško lečenje primarnih tumora jetre, metastaza jetre iz drugih tumora (debelog creva, dojke, jajnika i dr.), tumora žučnih puteva i žučne kese, kao i čvrstih i cističnih tumora pankreasa.

Odeljenje ima obučene specijaliste, multidisciplinarne timove i specifičnu tehnološku opremu koja nam omogućava da odgovorimo na tehničku složenost ovako kompleksnih operacija.

 

Više infomracija o hepatobiliopankreatičnoj hirurgiji jetre OVDE

 

Više infomracija o hepatobiliopankreatičnoj hirurgiji pankreasa OVDE