Dr Aleksandar Milovanović

Specijalista opšte i abdominalne hirurgije

Uža profesionalna orijentacija:

Hepatobiliopankreatična hirurgija

Obrazovanje:

 

Radno iskustvo:

 

1990-2012 Prva hirurša klinika, Klinički Centar Srbije

2003-2010 Načelnik intenzivne nege

2012-2019 KKEL St Barbara Hospital Nemačka

 

Pitajte našeg eksperta: Dr Aleksandar Milovanović