Doc. dr Blaž Trotovšek

Specijalista opšte hirurgije

Uža profesionalna orijentacija

Subspecijalista abdominalne hirurgije

Obrazovanje:

Radno iskustvo:

Pitajte našeg eksperta: Doc. dr Blaž Trotovšek