fbpx

Doc. dr Ivan Milošević

Specijalista ortopedije sa traumatologijom

Uža profesionalna orijentacija:

Traume koštano zglobnog sistema

Edukacija:

 

Radno mesto:

Pitajte našeg eksperta: Doc dr. Ivan Milošević