Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Ivana Dunić

Specijalista dermatovenerologije-subspecijalista angiologije

Uža profesionalna orijentacija:

 • Periferna vaskularna bolest, flebologija, limfologija, rane, kožne promene HIV/AIDSa

Obrazovanje:

 • 1999.             Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 •  2003.             Magistratura (iz dermatovenerologije), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2004.             Specijalista iz dermatovenerologije, Medicinski fakultet Univerziteta u  Beogradu
 • 2012.             Doktor nauka (iz dermatovenerologije), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 •  2014.             Uži specijalista iz angiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2015.             Primarijus, Srpsko lekarsko društvo, Beograd                                                   –
 • 2016.             Naučni saradnik, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

 • 1999 – 2000.   Obavezni lekarski staž u ZZZRMUP, Beograd
 • 2000 – 2004.  Specijalistički staž iz dermatovenerologije, Klinika za dermatovenerologiju                KCS i KBC Zvezdara, Beograd
 • 2005. – 2014    Gradski zavod za kožne i venerične bolesti, Beograd                                                        načelnik Odeljenja za prevenciju i lečenje oboljenja perifernog krvotoka
 • 2012 – 2013.  Uže specijalistički staž iz angiologije, KVEH KCS i IKVB Dedinje, Beograd
 • 2017.             Mentor – veštine  Dermatovenerologije, oblast Angiologija, Medicinski                fakultet Univerziteta u Beogradu

Članstvo u stručnim udruženjima         

 • 2001-   Udruženje dermatovenerologa Srbije
 • 2005-   Srpsko lekarsko društvo
 • 2005-   Udruženje flebologa Srbije
 • 2006-   Srpska lekarska komora
 • 2007-   Udruženje za unapređeno lečenje rana Srbije
 • 2015-    Udruženje angiologa Srbije

Međunarodna:

 • 2008 – European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 • 2008 – European Wound Management Association (EWMA)
 • 2008 – International Union of Phlebology (UIP)
 • 2008 – European Society for Vascular Medicine (ESVM)

 

Pitajte našeg eksperta: Prim dr sci med Ivana Dunić
Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24