Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Marko Jevrić

Specijalista opšte hirurgije

Uža profesionalna orijentacija:

 • Hirurško lečenje raka dojke, raka štitaste žlezde, melanoma i sarkoma

Obrazovanje:

 • 2003. – doktor medicine na  Medicinskom fakultetu u Beogradu, sa prosečnom ocenom u toku studija 9.62
 • 2013. – položen specijalistički ispit iz opšte hirurgije sa odličnim uspehom
 • 2019. – Izabran u zvanje Kliničkog asistenta na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • 2020. – odbrana  doktorske  teze: “Ispitivanje prediktivne vrednosti molekularnih biomarkera u proceni toka i ishoda bolesti  kod pacijentkinja sa luminalnim HER2 negativnim nodus negativnim karcinomima dojke” na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Radno iskustvo:

 • 2020. – Atlas opšta bolnica
 • 2005. – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije kao specijalista opšte hirurgije

Publikacije:

 • Autor je i koautor većeg broja radova objavlјenih u celini u domaćim i internacionalnim časopisima. Član je ESSO (Evropsko udruženje onkoloških hirurga),  UOHS (Udruženje onkoloških hirurga Srbije), kao i Kancerološke i hirurške sekcije srpskog lekarskog društva.

Usavršavanje:

 • Tokom studija stipendista ambasade kraljevine Norveške.
 • Učestvovao je na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima kao slušalac i kao usmeni izlagač.
 • Boravio je na edukaciji iz hirurgije raka dojke u Japanu – Yokohama City University, JICA Project for Improvement of the National Program for early detection of breast cancer, Yokohama, Japan.
 • Učestvovao je na projektu “  Farmakodinamska i  farmakogenetska istraživanja novih lekova i prediktivna/ prognostička vrednost  farmakoterapije u onkologiji  ”, pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije, od 2006. do 2009. godine.
 • Učestvovao je kao istraživač EORTC-a na projektu 10085: Clinical and biological characterization of Male Breast Cancer, an international EORTC, BIG, TBCRC and NABCG intergroup study.

 

 

 

Pitajte našeg eksperta: Dr Marko Jevrić
Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24