Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Dr Milošević Mladen

Specijalista opšte hirurgije

UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 

– Koloproktologija:

 

 1. Hirurgija hemoroida (THD metoda, TRILOGY metoda, klasična hemoroidektomija, operacija LIGASURE aparatom)
 2. Hirurgija perianalnih apscesa i fistula (prostih i složenih)
 3. Hirurgija analnih fisura (primena botoxa u lečenju fisure, unutrašnja lateralna sfinkterotomija, ekscizija fisure)
 4. Hirurgija pilonidalne ciste
 5. Hirurgija tumorskih promena anorektalne regije

 

– Hirurgija kila (preponske kile, pupčane kile, kile prednjeg trbušnog zida)

– Kolorektalna hirurgija (zapaljenske bolesti i tumori debelog creva)

– Lečenje komplikovanih hirurških rana, uključujući i onih sa tzv. otvorenim trbuhom primenom VAC i ABThera terapije

– Urgentna hirurgija, posebno abdominalna hirurgija

 

 

OBRAZOVANJE

 1. – 2005. –  Aleksinačka gimnazija, prirodno-matematički smer
 2. – 2011. – Doktor medicine, Medicinski Fakultet u Nišu, prosečni uspeh tokom studija 9.37

Septembar  2012. –  Položen stručni ispit za zvanje Doktora medicine u Beogradu

Oktobar 2012. – Nostrifikacija diplome za Doktora medicine, Medicinski fakultet u Ljubljani, Slovenija

Decembar 2014. – Jun 2020. – Specijalizacija iz Opšte Hirurgije – Medicinski Fakultet u Beogradu i u Kliničkom Centru Srbije u Beogradu

Jun 2020. – Specijalista Opšte Hirurgije – Medicinski Fakultet u Beogradu

Novembar 2021. – Doktorant medicinskih nauka – oblast kliničke medicine i istraživanja u hirurgiji

 

RADNO ISKUSTVO

 

 1. – Lekar na obaveznom lekarskom stažu posle završenih studija medicine
 2. – 2014. – Klinički lekar u sektoru Opšte Hirurgije Opšte Bolnice
 3. – 2020. – Lekar na specijalizaciji iz Opšte Hirurgije u Kliničkom Centru Srbije u Beogradu, uglavnom na Prvoj Hirurškoj Klinici

Jun 2015. – Asistent u hirurškom timu za kolorektalnu hirurgiju, Opšta Bolnica “Una“ u Beogradu

Jun 2020. – Specijalista Opšte Hirurgije, O.B.

Novembar 2020. – Specijalista Opšte Hirurgije, Opšta Bolnica “Atlas” u Beogradu

PROFESIONALNA USAVRŠAVANJA I DRUGE AKTIVNOSTI

– Avgust 2016. – studijski boravak u „King’s College Hospital“ u Londonu, kod eminentnog kolorektalnog i laparoskopskog hirurga Prof. Dr J. Nunoo Mensaha

– Novembar 2016. – pohađao kurs za “VAC i ABThera” terapiju u lečenju komplikovanih hirurških rana i rana prednjeg trbušnog zida sa tzv. “otvorenim trbuhom” u „Weston Education Centre, King’s College Hospital“ u Londonu

– Decembar 2017. – pohadjao kurs za “Ligasure” metodu operacije hemoroida u
„Weston Education Centre, King’s College Hospital“ u Londonu

UČESNIK MNOGIH VISOKORANGIRANIH HIRURŠKIH KONGRESA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU, UKLJUČUJIĆI I SLEDEĆE:

 1. AAEF Surgical Congress, kongres opšte i kolorektalne hirurgije, Barselona, Španija, 2016.
 2. „Make Better Summit, Global Diversity In Clinical Leadership“, Berlin, Nemačka, 2016.
 3. „Dilemmas and Debates in Colorectal Surgery“, King’s College London, Engleska, 2016.
 4. „Dilemmas and Debates in Colorectal Surgery“, King’s College London, Engleska, 2017.
 5. “Kongres digestivne kirurgije”, pod supervizijom “St.Marks” bolnice iz Londona, Opatija, Hrvatska, 2017. i 2019.
 6. Simpozijum onkološke hirurgije, Institut za onkologiju, Klinički Centar Ljubljana, Slovenija, 2018.

 

PREDAVAČ NA KONGRESIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU, UKLJUČUJUĆI I SLEDEĆE:

– April 2016. AAEF Surgical Congress u Barseloni, Španija

– Maj 2018. Novine u medicini, Kragujevac, Srbija

– Maj 2019. Kongres digestivne hirurgije u Opatiji, Hrvatska

 1. Član tima za prevenciju i lečenje kolorektalnog karcinoma, pod supervizijom Akademika Prof. Dr Zorana Krivokapića (FRCS, FACS, FASCRS)

Jun 2016. – Jul 2017. Kao specijalizant na III odeljenju Prve Hirurške Klinike, Kliničkog Centra Srbije u Beogradu, deo istraživačkog tima u internacionalnoj multicentričnoj randomizovanoj studiji “Preparation with mechanical bowel cleansing and oral antibiotics or nothing for elective colectomy“ The Mecclant-C Trial, E.Xynos, Heraklion, Grčka – pod supervizijom Akademika Prof. Dr Zorana Krivokapića (FRCS, FACS, FASCRS)

ČLANSTVA

 1. Član Srpskog Lekarskog Društva, Beograd
  2016. Član Društva Koloproktologa Jugoslavije, Beograd
  2016. Član Međunarodnog Društva Univerzitetskih Kolorektalnih Hirurga, London

NEKI OD NAUČNIH RADOVA

 1. Krivokapić Z, Saranovic Dj, Marković V, Barišić G, Popović M, Antić S, Sekulić A, Petrović J., Milosevic M, The impact of diagnosis on the personalization of the surgical treatment of rectal cancer Surgical Section of SLD, Novi Sad, November 2015.
 2. Milosevic M, Dimitrijevic I, Sekulic A, Krnjajic M, Krivokapic Z, Primary Rectal Melanoma, Wide Local Excision vs. APR, 10th. Biannual Symposium of Coloproctology, Belgrade, October 2016.
 3. Sekulic A, Dimitrijevic I, Milosevic M, Markovic V, Krivokapic Z, The Repairing of Perineal hernia after APR, 10th. Biannual Symposium of Coloproctology, Belgrade, October 2016.
 4. Zivanovic N, Markovic V, Dimitrijevic I, Sekulic A, Popovic M, Barisic G, Antic S, Petrovic J, Milosevic M, Miladinov M, Madzic Z, Biocanin D, Krivokapic Z, Colorectal Cancer in Serbia, A National Registry 2010-2015
 5. Mladen Milošević, Goran Barišić, Velimir Marković, Zoran Krivokapić, Combination of ABThera ™and V.A.C.® Therapy as a good treatment option to manage complicated and infected wound after surgery due to colon perforatin proximal of the end colostomy , 13th. CONGRESS OF THE CROATIAN ASSOCIATION FOR DIGESTIVE SURGERY, OPATIJA, CROATIA, Maj 2019.
 6. Zoran Krivokapić, Goran Barišić, Aleksandar Sekulić, Jovana Rosić, Mladen Milošević, Marko Miladinov, Primarna i sekundarna prevencija karcinoma debelog creva, Anali kancerološke sekcije, Kancerološka Sekcija Srpskog Lekarskog Društva, Beograd , Novembar 2018.

 

JEZICI

srpski, engleski i slovenacki

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24