Slavenko Ostojić • Atlas Opšta Bolnica

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Slavenko Ostojić

Specijalista opšte hirurgije

Uža profesionalna orijentacija:

Hepatobiliopankreasna hirurgija

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1991. godine.
 • Specijalizacija iz Opšte hirurgije, 1993- 1998. godine.
 • Postdiplomske studije iz oblasti Hirurška anatomija završio na Medicinskom fakultetu
 • Magistarska teza pod nazivom “Hirurško lečenje i prognostički faktori kod bolesnika sa karcinomom ekstrahepatičnog bilijarnog stabla”, 2009. godine.
 • Doktorska disertacija pod nazivom „Značaj izbora resekcionih procedura u lečenju karcinoma papile Vateri u Tis,T1 i T2 stadijumu“ odbranio je 2015.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Radno iskustvo:

 • Od 1999. Prva hirurška klinika KCS, odeljenje hepato-bilijarne i pankreasne hirurgije od 1999. godine, asistent profesora hirurgije.
 • 1994 – 1999. Opšti Hirurg, Klinika za digestivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije.

  Članstva u profesionalnim udruženjima:

 

 • Član naučnog odbora Srpskog pankreasnog kluba
 • Član je sekcije za hirurgiju Spskog lekarskog društva (SLD)
 • Internacionalnog hepato-bilijarnog i pankreasnog udruženja (IHPBA),
 • Evropskog Pankreasnog Kluba (EPC)
Pitajte našeg eksperta: Ass sci med dr  Slavenko Ostojić

 

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24