Mr. sci. med. dr Tatjana Ilić

Specijalista pedijatrije

Uža profesionalna orijentacija:

Magistrirala fizikalnu medicinu

Obrazovanje:

Radno iskustvo:

 

Pitajte našeg eksperta: Mr. sci. med. dr Tatjana Ilić