Tatjana Ilić • Atlas Opšta Bolnica

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Tatjana Ilić

Specijalista pedijatrije

Uža profesionalna orijentacija:

Magistrirala fizikalnu medicinu

Obrazovanje:

  • Magistar medicinskih naukaoblast fizikalne medicine-Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,jul 2010.
  • Specijalista pedijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, januar 2005.
  • Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, jul 1999.

Radno iskustvo:

  • Načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine , Dom zdravlja”Novi Beograd”. 2014.-2016.
  • Pedijatar-konsultant, u Alfa M. poliklinika i Atlas opšta bolnica u Beogradu. 2013.
  • Pedijatar-konsultant, na dopunskom radu,u Domu zdravlja “Dr R.” na Novom Beogradu. 2011. -2013.
  • Pedijatar sa stalnim zaposlenjem u Domu zdravlja”Novi Beograd”-predškolski dispanzer službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine. 2005.
  • Specijalizant Univerzitetske dečije klinike-Beograd za Dom zdravlja “Novi Beograd”. 2001.  – 2005.
  • Doktor medicine u Službi predškolskog i školskog dispanzera za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Doma zdravlja “Novi Beograd” 2000. -2001.
  • Lekar na stažu- VMA. 1999.-2000

 

Pitajte našeg eksperta: Mr. sci. med. dr Tatjana Ilić

 

 

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24