Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Aleksandar Diklić

Specijalista opšte hirurgije

prof-Diklic Aleksandar

Uža profesionalna orijentacija:

 • Endokrina hirurgija

Obrazovanje:

 • 2000. godine- Doktorska disertacija – “Značaj limfocitne infiltracije i antitiroidnih antitela u hirurškom lečenju difuzne toksične strume “, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 1981. – 1985. Specijalizacija iz opšte hirurgije, specijalistički ispit položen sa odličnim uspehom
 • 1992. Magistarska teza:”Procena funkcije posle hemitiroidektomije zbog benignih oboljenja štitaste žlezde, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 1988. – 1992. Poslediplomske studije za magisterijum iz endokrinologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 1973. – 1978. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 1980. – 1985. Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Klinički centar Srbije
 •  Konsultant za endokrinu hirurgiju 2008. MC G.Milanovac, MC Požarevac

Radno iskustvo:

 • 2006. Vanredni profesor za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2007. Načelnik odeljenja u Centru za endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
 • 2003. – 2007. Šef operacionog bloka i odeljenja intenzivne nege Centra za endokrinu hirurgiju, Instituta  endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
 • 1993. – 2003. Načelnik odeljenja u Centru za endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
 • 2000. Docent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 1989. – 2000. Asistent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 1985. – 1989. Lekar specijalista hirurg, Centar za endokrinu hirurgiju, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Srbije

 

 

Pitajte našeg eksperta: Prof. dr Aleksandar Diklić

 

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24