Bojan Kovačević • Atlas Opšta Bolnica

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Bojan Kovačević

Specijalista opšte hirurgije

Uža profesionalna orijentacija:

Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Doktor medicine (2001.)
  • Specijalista opšte hirurgije (2007)
  • Magistar medicinskih nauka (2007), teza – Anatomska istraživanja  varijacija pankreasnoduodenalnih vena i njihov značaj, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
  • Doktor medicinskih nauka (2012), teza- Rana predikcija pojave perzistentnog ili  rekurentnog sekundarnog hiperparatiroidizma kod pacijenata lečenih totalno paratiroidektomijom sa autotransplantacijom

Radno iskustvo:

  • KBC Zvezdara, Klinika za hirurgiju  od 2003.
  • Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, od 2009.

Stručno usavršavanje:

  • Napredna Minimalno-invazivna hirurgija – San Camillo Hospital, Trento, Italija 2011.
  • Endokrina hirurgija- Offenbach Klinikum, Nemačka, 2012

 

 

Pitajte našeg eksperta: Prof.dr Bojan Kovačević

 

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24