Prim. dr Redžep Duraki

Specijalista opšte hirurgije

Uža profesionalna orijentacija:

Subspecijalista endoskopske hirurgije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu-  2004.

Radno iskustvo:

Lekar specijalista opšte hirurgije 1979 – 2004.

 

 

Pitajte našeg eksperta: Pim. dr  Redžep Duraki