Prim. dr Vladimir Cijan

Specijalista opšte hirurgije

 dr-vladimir-cijan

Uža profesionalna orijentacija:

Hirurgija kile

Obrazovanje:

Radno iskustvo:

Članstva:

Publikacije:

Autor ili koautor preko 40 radova iz oblasti heriologije.

 

Pitajte našeg eksperta: Prim Dr  Vladimir Cijan