Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Fond RS i Atlas

Fond RS i Atlas. Pravo na lečenje osiguranika iz Republike Srpske u opštoj bolnici „Atlas“ o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje RS. Fond RS i Atlas opšta bolnica

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske imaju pravo na lečenje u opštoj bolnici „Atlas“ u Beogradu u slučaju kada se lečenje ne može sprovesti u zdravstvenim ustanovama u RS.

Fond RS i Atlas
Fond RS i Atlas

Procedura

Procedura za upućivanje na lečenje u opštoj bolnici „Atlas“ je sledeća:

  • Referentna zdravstvena ustanova u RS (konzilijum lekara) u kojoj je pacijent lečen daje predlog da se lečenje obavi izvan RS budući da ga u RS nije moguće obaviti.
  • Predlog, zajedno sa neophodnom dokumentacijom, zdravstvena ustanova dostavlja Fondu.
  • Predlog razmatra nadležna komisija Fonda koja donosi odluku o odobravanju lečenja, a rešenje se osiguraniku dostavlja na kućnu adresu ili ga osiguranik može podići lično u nadležnoj kancelariji Fonda.
  • Po dobijanju uputa potrebno je da pacijent kontaktira kol centar opšte bolnice „Atlas“ kako bi se zakazala neophodna konsultacija i rezervisao termin operacije.
  • Na prvu konsultaciju neophodno je doneti original uputa za bolničko lečenje uz svu medicinsku dokumentaciju.

Šta plaća osiguranik

Osiguranicima kojima je odobreno lečenje izvan RS u ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom, Fond finansira troškove u celosti, izuzev participacije koju plaćaju osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze.

Lečenje na lični zahtev – Fond RS i Atlas

Izuzetak je lečenje izvan RS na lični zahtev osiguranika, kada Fond finansira 30% troškova lečenja, a osiguranik snosi sam 70% troškova, jer je lečenje moglo biti sprovedeno i u RS, a osiguranik je insistirao da se obavi u ustanovi izvan RS. Lečenje izvan RS na lični zahtev osiguranika se, takođe, odobrava za one ustanove sa kojima FZO ima potpisan ugovor.

 

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24