Fond RS i Atlas • Atlas Opšta Bolnica

Fond RS i Atlas

Fond RS i Atlas. Pravo na lečenje osiguranika iz Republike Srpske u opštoj bolnici „Atlas“ o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje RS. Fond RS i Atlas opšta bolnica

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske imaju pravo na lečenje u opštoj bolnici „Atlas“ u Beogradu u slučaju kada se lečenje ne može sprovesti u zdravstvenim ustanovama u RS.

Fond RS i Atlas
Fond RS i Atlas

Procedura

Procedura za upućivanje na lečenje u opštoj bolnici „Atlas“ je sledeća:

Šta plaća osiguranik

Osiguranicima kojima je odobreno lečenje izvan RS u ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom, Fond finansira troškove u celosti, izuzev participacije koju plaćaju osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze.

Lečenje na lični zahtev – Fond RS i Atlas

Izuzetak je lečenje izvan RS na lični zahtev osiguranika, kada Fond finansira 30% troškova lečenja, a osiguranik snosi sam 70% troškova, jer je lečenje moglo biti sprovedeno i u RS, a osiguranik je insistirao da se obavi u ustanovi izvan RS. Lečenje izvan RS na lični zahtev osiguranika se, takođe, odobrava za one ustanove sa kojima FZO ima potpisan ugovor.