fbpx

ACP PRP terapija

ACP i PRP predstavljaju dve metode regenerativne terapije

ACP PRP terapija
ACP i PRP terapija

ACP i PRP se primenjuju u okviru  regenerativne terapije i dovode do ubrzavanja fizioloških procesa koji imaju za cilj brže i efikasnije zarastanje tkiva.

Terapija je autologna što znači da se prilikom primene koristi, odnosno obrađuje krv pacijenta bez dodatka bilo kakvih lekova, supstanci ili aditiva u celom procesu.

 

ACP ili autologna kondicionirana plazma je koncentrat trombocita i faktora rasta iz sopstvene krvi pacijenta.

Povišeni nivoi faktora rasta poboljšavaju komunikaciju i aktivaciju ćelija na mestu povrede i olakšavaju regeneraciju.

Terapija PRP (Platelets Rich Plasma) podrazumeva korišćenje dela plazme koji sadrži visoku koncentraciju trombocita.

Faktori rasta su prirodni proteini koji se prvenstveno nalaze u trombocitima, a odličan izvor prirodnih faktora rasta je ljudska plazma bogata trombocitima (PRP).

Kako se izvodi postupak ACP i PRP terapija

Za sprovođenje terapije, neophodno je od pacijenta uzeti manju količinu krvi, a najviše do 150 ml.

Ta krv se obrađuje i dobijeni supstrat lokalno primenjuje u zavisnosti od indikacije.

Kako bi se postupak sproveo na najefikasniji način, pacijent mora biti pripremljen što podrazumeva da 7 dana pre terapije nije uzimao nikakve lekove protiv bolova i da nije na terapiji kortikosteroidima.

Vreme za koje se terapija sprovodi u velikoj meri zavisi od indikacije, ali se najčešće kompletna procedura može završiti u roku od sat vremena, pri čemu nema nikakvih neželjenih efekata i vrlo je bezbedna za primenu.

Ovaj metod se ne može primeniti kod pacijenata koji se leče od malignih oboljenja, pacijenata sa hroničnim oboljenjima krvi, pacijenata koji se leče od autoimunih oboljenja i pacijenata u akutnoj infekciji.

Široku primenu i odlične rezultate ovaj vid terapije daje u sledećim oblastima: ortopedija, sportska medicina, estetska medicina, plastična hirurgija i maksilofacijalna hirurgija.


Ortopedija

U ortopediji se ovakva terapija najčešće koristi kod degenerativnih promena na zglobovima.

Cilj terapije je da spreči dalje propadanje zgloba i delimično regeneriše oštećeno tkivo, naročito hrskavicu, pa na taj način pacijent ima znatno manje tegobe. Mogu da se tretiraju svi zglobovi bez izuzetka, a najčešće koleno, kuk, rame i skočni zglob.

U zavisnosti od indikacije, lekari Atlas opšte bolnice će odrediti terapiju i način njenog sprovođena u cilju postizanja najboljih rezultata.


Sportske povrede

Primena regenerativne medicine kod sportskih povreda, daje odlične rezultate. Može se primeniti kod svih vrsta tendinopatija kao i kod parcijalnih ruptura, ligamenata, tetiva i mišića.

Terapija se može sprovesti kod akutnih i hroničnih promena muskuloskeletnog sistema, a njen cilj je da se iz krvi izdvoje neophodne komponente za zarastanje tkiva i da se one lokalno aplikuju na mesto povrede.

Postupak se najčešće sprovodi pod kontrolom ultrazvuka, a kako bi se što preciznije definisala i tretirala povređena zona. Ovom terapijom mogu da se tretiraju povrede ahilove tetive, teniski lakat, “jumper knee”, rotatorna manžetna, …

Profesionalnim sportistima, ovakva terapija omogućava brži povratak na teren. Ono što je posebno važno je činjenica da se od strane Svetske anti – doping agencije ne tretira kao doping.


Estetska medicina

U estetskoj medicini ubrizgavanjem sopstvenih faktora rasta u kožu i potkožno tkivo, stimuliše se regeneracija oštećenih ćelija i funkcionalni oporavak ćelija kože

Ovakvim tretmanom, postiže se sinteza veće količine kolagena, a samim tim zadržavanje tečnosti i vraćanje elastičnosti koži.

Važno je napomenuti da ovo nije “instant” metoda. Prvi rezultati vidljivi su  posle 6 nedelja, a maksimalni rezultati se postižu 4 do 6 meseci po aplikaciji.

Nakon operacije, bore koje su bile vidljive nisu potpuno eliminisane, već su znatno pliće i manje uočljive.
Primena ove metode praktično deluje preventivno, jer na neki način usporava mehanizme starenja kože.

Tretman može da se ponavlja prema potrebama pacijenta, ali se preporučuje da vreme između tretmana bude minimum 6 meseci.


Plastična hirurgija

U plastičnoj hirurgiji regenerativna medicina se primenjuje kako bi se izbegle i najmanje komplikacije

Ovom metodom se smanjuje mogućnost infekcije, a s obzirom da se radi o primeni faktora rasta, ožiljci su skoro nevidljivi, jer se koža stimuliše i maksimalno regeneriše.

Faktori rasta su prirodni proteini koji se prvenstveno nalaze u trombocitima.

Kada su ovi faktori deficitarni ili zarobljeni kao kod hroničnih rana, oni moraju biti zamenjeni i / ili njihova aktivnost mora biti obnovljena.

Odličan izvor prirodnih faktora rasta je ljudska plazma bogata trombocitima (PRP).

PRP gel može da se upotrebi da ponovo uspostavi uravnoteženo okruženje koje nedostaje kod hroničnih rana.

Sistem koristi prirodne procese zarastanja kod pacijenta sa trombocitnim gelom koji sadrži faktore rasta, citokine i hemokine za rast ćelija i stvaranje novog tkiva. Obnavljanje ravnoteže u okruženju rane može da transformiše ranu koja ne zarasta, u ranu koja zarasta prirodnim putem.

 

Potražite dodatne informacije iz oblasti: ACP PRP terapija

Eksperti iz oblasti: Bioregenerativna medicina