fbpx

ORTHOKIN terapija

Orthokin terapija je jedinstven način lečenja bolova u zglobovima zbog osteoartritisa (I – III stepena), bolova u leđima, povreda tetiva, ligamenata i mišića, bez dodataka lekova i drugih stranih supstanci

U potpunosti predstavlja biološku metodu lečenja, jer koristi isključivo endogene proteine i faktore zalečenja samih pacijenata

Orthokin terapija se koristi od 1997. godine, a do sada je na ovaj način uspešno lečeno više od 200.000 pacijenata.

Ovom metodom moguće je istovremeno tretirati više područja na telu, a bazira se na specifičnim supstancama koje nastaju u telu pacijenta pa se zato vrlo dobro prihvata.

U Atlas opštoj bolnici radi se i primena Orthokin terapije kod spinalnog bola: diskus hernije, radikulopatije i artritisa fasetnih zglobova.

ORTHOKIN terapija

Kako se izvodi postupak

Na početku procesa Orthokin terapije, uzima se krv pacijenta, a zatim obrađuje pod posebnim uslovima. Tako dobijen serum, obogaćen blokatorima upale i faktorima zalečenja vraća se periodično u obliku injekcija u bolni predeo pacijenta.

Postupak se sastoji iz četiri faze.

U prvoj fazi, krv se uzima iz vene i direktno sprovodi u specijalnu EOT monovetu.

Unutar monovete se nalaze staklene kuglice koje na sebe „lepe“ ćelije krvi i podstiču sintezu zaštitnih proteina tela.

U drugoj fazi monovete se pohranjuju u inkubator na 37 stepeni što predstavlja optimalne uslove za kvalitetnu sintezu zaštitnog proteina.

U trećoj fazi, centrifugiranjem se ćelije krvi odvajaju od seruma obogaćenog visokom koncentracijom zaštitnog proteina i čuvaju za dalju primenu.

U četvrtoj fazi, finalno se dobijaju 5-6 injekcija seruma, koje se u zavisnosti od indikacije, 1-2 puta nedelјno ubrizgavaju u oboleli zglob ili drugu regiju tela.

Broj ponavljanja injekcija zavisi od stepena oštećenja u osteoartritisu, jačini bola u leđima i oštećenju tkiva ligamenata i mišića.

S medicinskog gledišta Orthokin terapija se može bezgranično ponavljati.

Ovom metodom, uspešno se tretiraju osteoartritis kolena, kuka, ramena, lakta i skočnog zgloba, traumatske povrede hrskavice zgloba, lumboišialgija, traumatske rupture muskulature, patološke promene tetiva i ligamenata kao i druga zapaljenska i posttraumatska stanja.

Rezultati Orthokin terapije zavise od svakog pojedinačnog slučaja.

Što je manji stepen oštećenja hrskavice ili drugog tkiva u trenutku kada tretman započne, to će pozitivni rezultati terapije duže trajati.

Preporučuje se da se Orthokin terapija uvek primenjuje kod pacijenata sa stabilnim zdravstvenim stanjem.

 

Potražite dodatne informacije iz oblasti: ORTHOKIN terapija

Eksperti iz oblasti: Bioregenerativna medicina