fbpx

Regenerativne terapije

.ACP i PRP terapija

ACP i PRP predstavljaju dve metode regenerativne terapije.

Regenerativne terapije
Regenerativne terapije

Primena regenerativne terapije dovodi do ubrzavanja fizioloških procesa koji imaju za cilj brže i efikasnije zarastanje tkiva.

Terapija je autologna što znači da se prilikom primene koristi, odnosno obrađuje krv pacijenta bez dodatka bilo kakvih lekova, supstanci ili aditiva u celom procesu.

ACP ili autologna kondicionirana plazma je koncentrat trombocita i faktora rasta iz sopstvene krvi pacijenta.

Povišeni nivoi faktora rasta poboljšavaju komunikaciju i aktivaciju ćelija na mestu povrede i olakšavaju regeneraciju.

Terapija PRP (Platelets Rich Plasma) podrazumeva korišćenje dela plazme koji sadrži visoku koncentraciju trombocita.

Faktori rasta su prirodni proteini koji se prvenstveno nalaze u trombocitima. Odličan izvor prirodnih faktora rasta je ljudska plazma bogata trombocitima (PRP).

Kako se izvodi postupak

Za sprovođenje terapije, neophodno je od pacijenta uzeti manju količinu krvi, a najviše do 150 ml.

Ta krv se obrađuje i dobijeni supstrat lokalno primenjuje u zavisnosti od indikacije.

Kako bi se postupak sproveo na najefikasniji način, pacijent mora da bude pripremljen. To podrazumeva da 7 dana pre terapije nije uzimao nikakve lekove protiv bolova i da nije na terapiji kortikosteroidima.

Vreme za koje se terapija sprovodi u velikoj meri zavisi od indikacije, ali se najčešće kompletna procedura može završiti u roku od sat vremena, pri čemu nema nikakvih neželjenih efekata i vrlo je bezbedna za primenu.

Ovaj metod se ne može primeniti kod pacijenata koji se leče od malignih oboljenja, pacijenata sa hroničnim oboljenjima krvi, pacijenata koji se leče od autoimunih oboljenja i pacijenata u akutnoj infekciji.

Široku primenu i odlične rezultate ovaj vid terapije daje u sledećim oblastima:

ortopedija, sportska medicina, estetska medicina, plastična hirurgija i maksilofacijalna hirurgija.

Ortopedija

U ortopediji se ovakva terapija najčešće koristi kod degenerativnih promena na zglobovima, kao što su koksartroza, oštećenja hrskavice kolena, ramena, lakta i slično.

Cilj terapije je da spreči dalje propadanje zgloba i delimično regeneriše oštećeno tkivo, naročito hrskavicu, pa na taj način pacijent ima znatno manje tegobe. Mogu da se tretiraju svi zglobovi bez izuzetka, a najčešće koleno, kuk, rame i skočni zglob.

U zavisnosti od indikacije, lekari Atlas opšte bolnice će odrediti terapiju i način njenog sprovođena u cilju postizanja najboljih rezultata.

Sportske povrede

Primena regenerativne medicine kod sportskih povreda daje odlične rezultate kod svih vrsta tendinopatija kao i kod parcijalnih ruptura, ligamenata, tetiva i mišića.

Terapija se može sprovesti kod akutnih i hroničnih promena muskuloskeletnog sistema, a njen cilj je da se iz krvi izdvoje neophodne komponente za zarastanje tkiva i da se one lokalno aplikuju na mesto povrede.

Postupak se najčešće sprovodi pod kontrolom ultrazvuka, a kako bi se što preciznije definisala i tretirala povređena zona. Ovom terapijom mogu da se tretiraju povrede ahilove tetive, teniski lakat, “jumper knee”, rotatorna manžetna, …

Profesionalnim sportistima ovakva terapija omogućava brži povratak na teren, a ono što je posebno važno je činjenica da se od strane Svetske anti – doping agencije ne tretira kao doping.

 

 

Potražite dodatne informacije iz oblasti: Regenerativne terapije

Eksperti iz oblasti: Ortopedija