Dr Dragomir Mirković

Specijalista opšte hirurgije

Uža profesionalna orijentacija:

Operacija hernija, žučne kese, hemoroida i slepog creva

Obrazovanje:

1962-1968 Univeritet u Beogradu, Medicinski fakultet

1972-1976 Studije iz Opšte hirurgije u Medicinskom centru u Zvorniku

1976 Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije

1978-1981 Počinje postdiplomske studije iz Neurohirurgije na Univerzitetskoj neurohirurškoj klinici u Beogradu. Magistarska teza  1981.

1994 Jugoslovenska škola za Ultrazvuk u Kragujevcu i obavlja praksu na Kliničkom centru u Beogradu

1997 Prva jugoslovenska škola digestivne endoskopije u Beogradu

2000-2001  Kurs i obuka za laparoskopsku hirurgiju na Ištvan Gere Medicinskom centru u Senti

 

Radno iskustvo:

 

Proveo po godinu dana na sledećim poslovima:

1985-1986 Konsultant opšti hirurg u bolnicama “Hawary” i ” Al Jalla” u Libiji

2006-2007 Konsultant opšti hirurg u libijsko-švajcarskom dijagnostičkom centru u Tripoliju

2007 senior konsultant opšti hirurg po pozivu privatnih bolnica

2012 hirurg i klinički direktor u Gulu Independent bolnici u Ugandi

Profesionalno iskustvo u Srbiji

1982-1998 Načelnik odeljenja za hirurgiju – Medicinsku centar , Loznica

1998-2006 Direktor odeljenja hirurgije – Medicinski centar, Loznica

2016 Konsultant opšte hirurgije – Atlas opšta bolnica

 

Pitajte našeg eksperta: Dr Dragomir Mirković