fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Prof. dr Gajdobranski Đorđe

Specijalista dečije hirurgije i ortopedije

prof dr Đorđe Gajdobranski - Atlas bolnica

Uža profesionalna orijentacija:

 • Dečija ortopedija i traumatologija

Obrazovanje:

 • 1992-1988.  Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • 1991-1995. Specijalizacija – Dečija hirurgija, Medicinski fakultet, Novi Sad
 • 2001-2004. – Ortopedija i traumatologija, Medicinski fakultet, Novi Sad
 • 1988-1990. Postdiplomske studije,  Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbij
 • 1993-Master teza: „Povrede slezine u dečjem uzrastu i hirurške mogućnosti u konzervaciji slezine„, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu,
 • 2004- Doktorska teza: „Efekti primene različitih metoda unutrašnje fiksacije na karakteristike koštanog kalusa kod eksperimentalnih životinja„, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 2004.godine

 

Radno iskustvo:

 • Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečiju hirurgiju
 • Akademska karijera:
 • 1994-2004. – Asistent – Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2004-2009. – Docent – Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009-2014. – Vanredni profesor – Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2007-2011. – Šef Katedre za zdravstvenu negu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012-2016. – Upravnik Klinike za dečiju hirurgiju u Novom Sadu
 • 2016 – Načelnik Službe ortopedije, traumatologije i neurohirurgije Klinike za dečju hirurgiju
 • 2014 – Redovni profesor – Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Publikacije:

 • Autor i koautor brojnih članaka i 3 knjige

Istraživanja:

 • Mentor više magistarskih i doktorskih teza, učesnik u 4 nacionalna projekta                                   

Članstva:

 • Svetskog, evropskog i srpskog udruženja Dečijh hirurga, Evropskog i srpskog udruženja ortopeda i traumatologa

 

 

 

 

Pitajte našeg eksperta: Prof. dr Đorđe Gajdobranski

 

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24