Neurohirurgija • Atlas Opšta Bolnica

Neurohirurgija

Neurohirurgija je grana medicine koja se bavi hirurškim i neurohirurškim lečenjem bolesti lobanje, mozga, kičmene moždine, kičme i nerava.

Neurohirurgija
Neurohirurgija

Zahvaljujući razvoju tehnike i sve savremenijih uređaja za lečenje, ova grana medicine danas omogućava minimalno invazivne metode koje uspešno leče sve veći broj bolesti.

Ipak, pored moderne opreme i metoda lečenja, za uspešno izvođenje neurohirurških zahvata i primenu odgovarajućih tretmana, najvažnije je neurohiruško znanje, dugogodišnje iskustvo i primena mikroskopske tehnike, odnosno, veština izvođenja hirurških postupaka korišćenjem mikroskopa sa velikim uvećanjem.

Renomirani specijalisti neurohirurgije Atlas opšte bolnice koji poseduju višegodišnje iskustvo, znanje i veštinu neophodnu za primenu adekvatnih tretmana i metoda lečenja iz ove oblasti, u svakom trenutku svojim klijentima stoje na raspolaganju.

 

Potražite dodatne informacije iz oblasti: Neurohirurgija

Eksperti iz oblasti: Neurohirurgija