Izjava o zaštiti privatnosti

Hvala što ste posetili Atlas internet sajt ili nas kontaktirali putem e-maila.

Atlas razume da je zaštita privatnosti posetilaca naše internet stranice od izuzetnog značaja, a pogotovo su osetljive informacije o vašem zdravlju. Zbog toga smo preduzeli neophodne korake da bi ispunili svetske standarde u zaštiti privatnosti. Sa vašim ličnim podacima se barata u skladu sa zakonima Evropske unije kao i u skladu sa drugim lokalnim zakonima koji regulišu pitanja čuvanja, obrade, pristupa i transfera ličnih podataka.

Opšta  bolnica Atlas se  obavezuje   da će  čuvati  privatnost svih korisnika naših usluga u skladu sa General Data Protection Regulation (GDPR)

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o  korisnicima i podatke neophodne za pružanje naših usluga  i informisanje korisnika, a  u cilju pružanja što  kvalitetnijih  usluga.

Dajemo korisnicima mogućnost izbora da li žele ostaviti svoje lične podatke, uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima usluga se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Atlas-ove internet stranice  na kojima se od vas traže određene informacije, su posvećene prikupljanju, držanju i čuvanju vaših ličnih podataka u skladu sa ovim pravilima zaštite privatnosti, kao i primenljivim zakonima, pravilima i pravilnicima. Pravilo o zaštiti privatnosti odnosi se na lične informacije (definisane u donjem tekstu) prikupljene od strane Atlas-a putem elektronske komunikacije (internet stranice, e-mail i slično). Ovo pravilo se ne odnosi na lične informacije prikupljene komunikacijom koja nije ostvarena elektronskim putem, osim u slučaju kada se ti podaci konsoliduju sa podacima dobijenim elektronskim putem. Ovo pravilo se ne odnosi ni na one podatke koje prikupi treća strana, koja je linkom povezana sa Atlas-ovim internet sajtom, čiji sadržaj i pravila o zaštiti privatnosti Atlas ne kontroliše.

 

Mi prikupljamo samo one lične informacije, na osnovu kojih bi mogli biti identifikovani, koje vi odlučite da nam date. Ovi podaci se ne daju na uvid trećoj strani, osim u slučaju vaše dozvole da se to učini. Molimo vas da pažljivo pročitate način zaštite privatnosti, da bi saznali više o načinu na koji prikupljamo, koristimo, i štitimo informacije prikupljene elektronskim putem.

 

Prikupljene informacije
Postoje dva metoda pomoću kojih Atlas prikuplja lične podatke elektronskim putem:

 

Vaš izbor
Naše internet stranice možete koristiti na nekoliko načina. Možete izabrati da nam ne pošaljete bilo kakve informacije na osnovu kojih je moguće identifikovati vas, tako što nećete upisati nikakve podatke o vama na internet stranici, i tako što nećete koristiti servise koji vam omogućavaju da internet stranicu prilagodite sebi. Neki internet sajtovi mogu od vas tražiti saglasnost za korišćenje određenih podataka o vama, a vi to možete odbiti ili na to pristati. Ukoliko se odlučite da koristite određeni servis ili način komunikacije, kao što je npr. e-newsletter, moći ćete da u bilo kojem trenutku otkažete pretplatu, sledeći uputstva koja su priložena u svakoj komunikaciji sa vama. Ukoliko se odlučite da otkažete određeni servis ili pretplatu, probaćemo da vaše podatke odmah izbrišemo, ali će nam možda biti potrebna dodatna informacija pre nego što ispunimo vaš zahtev.
Kao što je gore opisano, ako želite da sprečite da budete identifikovani dok boravite na našim internet stranicama, možete podesiti vaš internet pretraživač da, ili odbija “kolačiće” ili da vas obavesti svaki put kada je poslat “kolačić”.

 

Bezbednost
Atlas koristi tehnologiju i sigurnosne mere predostrožnosti, pravila i ostale procedure da bi vaše lične podatke zaštitio od neovlašćenog pristupa, korišćenja, nepravilne upotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništavanja. Da bi obezbedili poverljivost vaših podataka, Atlas koristi i industrijske standarde kada su u pitanju zaštitni mehanizmi operativnog sistema i zaštita lozinke. Ipak, vaša je lična odgovornost da obezbedite da je kompjuter koji koristite zaštićen protiv malicioznog softvera kao što su “trojanci”, kompjuterski virusi i “crvi”. Jasno vam je da bez adekvatnih sigurnosnih mera (npr. konfiguracija bezbednosti internet pretraživača, antivirusni programi koji se redovno obnavljaju, “fajervolovi”, nekorišćenje softvera dobijenog od sumnjivih izvora) postoji rizik da podaci i lozinke koje koristite zarad zaštite vaših ličnih podataka, budu otkriveni trećoj strani.

 

Korišćenje podataka
Atlas, uključujući i filijale, divizije i/ili kompanije koje angažujemo za pružanje usluga u naše ime, će koristiti lične podatke koje odlučite da nam pružite u cilju ispunjenja vaših zahteva. Mi zadržavamo kontrolu i odgovornost za korišćenje ovih informacija. Neki od podataka koje dobijemo mogu se čuvati ili obrađivati na kompjuterima koji su locirani na područjima sa drugačijim pravnim nadležnostima, kao što su EU ili Sjedinjene Američke države, gde su zakoni o zaštiti podataka drugačiji u odnosu na područje na kojem vi živite. U ovom slučaju, pobrinućemo se da zaštita vaših podataka bude adekvatna onoj koja je na snazi u zemlji u kojoj vi živite.
Informacije koje se koriste zarad različitih procedura vezanih za menadžment ljudskih resursa (Performance Management, Succession decisions ili Development actions), će nam koristiti da bolje razumemo vaše potrebe, i način na koji možemo da unapredimo naše proizvode i usluge. Od pomoći nam je i da personalizujemo komunikaciju sa vama o uslugama i promocijama za koje smatramo da vam mogu biti interesantne. Na primer, možemo analizirati pol ili uzrast posetilaca naših stranica posvećenih određenom leku ili bolesti, i onda te podatke skupno sa drugim podacima iskoristiti za internu analizu ili ih podeliti sa drugima.

 

Uvid u podatke i njihov transfer
Atlas daje uvid u lične podatke kojima bi vas mogli identifikovati različitim spoljnim kompanijama ili agentima koji su angažovani u obavljanju poslovnih transakcija, kao što je obezbeđivanje  servisa korisnika, slanje marketinške komunikacije o našim proizvodima, uslugama ili ponudama, ili tehnološko održavanje. Moguće je i da se ovi podaci podele sa filijalama i podružnicama. Sve ove kompanije i agenti u tom slučaju imaju obavezu da se pridržavaju naše politike o zaštiti privatnosti.

 

Lični podaci kojima bi vas mogli identifikovati se mogu otkriti i u sledeće svrhe:

(a) u vezi sa prodajom, predajom ili drugim prenosom posla u vezi sa sajtom, ako se podaci na to odnose;
(b) kao odgovor na odgovarajuće zahteve vladinih agencija, ili ako je tako zahtevano od strane zakona, sudske naredbe ili vladinih pravilnika; ili
(c) ako je potrebno za svrhe korporativne kontrole, ili u slučaju kada postoji potreba da se ispita žalba ili postoji bezbednosna pretnja.

 

Bez direktnog korišćenja treće strane zarad marketinga. Nećemo prodati ili na drugi način otuđiti lične podatke koji vas mogu identifikovati trećoj strani zarad direktnog korišćenja u marketinške svrhe, osim u slučaju da smo od vas tražili i dobili dozvolu za to.

 

Pošaljite informaciju kolegi elektronskom poštom. Na nekim Atlas stranicama, imate mogućnost da pošaljete link ili poruku prijateljima ili kolegama, kojim ih upućujete na Atlas internet stranice. E-mail adrese koje navedete će biti iskorišćene samo zarad slanja informacije, a neće biti korišćene od strane Atlas-a ili treće strane ni u kakve svrhe.

 

Linkovi ka drugim sajtovima
Na našim internet stranicama nalaze se linkovi koji vode do različitih internet stranica koje vam mogu pružiti korisne informacije. Naša politika o zaštiti sigurnosti se ne odnosi na te internet stranice, pa vas savetujemo da ih direktno kontaktirate u vezi sa informacijama o njihovoj politici zaštite privatnosti.

 

Zaštita privatnosti dece
Naše internet stranice namenjene su odraslim osobama. Mi ne prikupljamo nikakve lične informacije o osobama za koje znamo da su mlađe od 13 godina, bez prethodne, dokazive saglasnosti njihovih pravnih predstavnika. Pravni predstavnici imaju pravo da na zahtev pregledaju sve informacije koje je dete dostavilo i/ili da zahtevaju da se te informacije izbrišu.

 

Dodatne informacije o internet stranicama
Ako internet stranica ima posebne mere koje se odnose na zaštitu privatnosti, a razlikuju se od ovde prikazanih, te mere će biti prikazane na istoj stranici na kojoj se prikupljaju lične informacije pomoću kojih možete biti identifikovani.

 

Napomena korisnicima poslovnih ili profesionalnih internet stranica
Ako ste u poslovnim ili profesionalnim odnosima sa Atlas-om, može se dogoditi da iskoristimo podatke koje ste ostavili na našim internet stranicama, uključujući stranice koje su namenjene samo poslovnim ili profesionalnim korisnicima, da bi ispunili vaše zahteve, i razvili poslovne odnose sa vama i firmama koje predstavljate. Ove informacije se mogu podeliti i sa trećom stranom angažovanom da obavi neki posao u naše ime.

 

Dopune pravilnika o zaštiti privatnosti
S vremena na vreme, Atlas može revidirati ovu politiku o zaštiti privatnosti. Bilo kakve promene ove politike biće automatski prikazane na ovim stranama. Korišćenje našeg sajta nakon dobijanja informacije o promeni politike zaštite privatnosti označava da pristajete da se novi podaci koje nam pošaljete mogu tretirati u skladu sa izmenjenom politikom zaštite privatnosti. Trenutno aktivni dokument o zaštiti privatnosti datira od 1. novembra 2005. godine.

 

Kako stupiti u kontakt sa Atlas-om
Za pitanja, ili ako želite da se vaš profil (email, telefon, ime i prezime) izmeni ili obriše, molimo vas da nas kontaktirate putem pošte na donju adresu:

office@atlasklinika.rs