fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Atlas Fizikalna medicina

Fizikalna medicina je grana medicine koja primenjuje različite metode i terapije u cilju prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije osoba koje imaju problema sa mišićno-skeletnim sistemom, u slučajevima povređivanja ili pojave bola.

Osnovni cilj fizikalne medicine je da osposobi funkcionisanje obolelih i povređenih tkiva i organa, kao i da pruži pomoć pacijentima prilikom njihove rehabilitacije.

Zahvaljujući ovoj oblasti medicine, svi koji su se susreli sa problemima koje tretira fizikalna medicina, imaju šansu za uspešan oporavak i povratak svakodnevnim aktivnostima i obavezama.

Razvoj, napredak i primena tretmana lečenja u okviru fizikalne medicine, kako na globalnom nivou, tako i u okviru Atlas opšte bolnice, vraća pozitivnu energiju i daje nadu u izlečenje.

Pod fizikalnom terapijom se podrazumeva lečenje kako prirodnim tako i veštačkim fizikalnim agensima.

Veštački tj preformisani fizikalni agensi se dele na:

Prirodni fizikalni agensi se dele na:

Mnogi agensi poseduju više oblika energije i deluju kompleksno.  Kineziterapija je sastavni deo fizikalne terapije i predstavlja lečenje aktivnim i pasivnim pokretom.  Fizikalni agensi se primenjuju ne samo u lečenju već i u profilaksi ,odnosno za sprečavanje oboljenja ili posledica oboljenja ,te povreda. Takođe, pojedini agensi se koriste i u dijagnostici tj utvrđivanju dijagnoza i povreda kao i stadijuma u kom se neko oboljenje ili povreda nalaze.

Tkiva čovečijeg tela imaju sposobnost da selektivno apsorbuju energiju pojedinih agenasa. Tako npr.potkožno masno i koštano tkivo najviše apsorbuju energiju  kratkih talasa , dok tkiva sa velikim sadržajem vode i elektrolita  najviše apsorbuju energiju magnetnog polja  kratkih talasa  i mikrotalasa. Vezivno, koštano i hrskavično tkivo najviše apsorbuju ultrazvučnu energiju. Od velikog je značaja je i dubina prodiranja energije. Neki modaliteti kao što je ultrazvuk prodiru dublje dok drugi kao npr. ultraljubičasti zraci apsorbuju se samo u površnim slojevima kože.

Fizikalno lečenje je u principu kompleksno, to jest sastoji se u primene nekoliko fizikalnih agenasa sa sinergičnim dejstvom. Takođe, fizikalno lečenje treba da bude dinamično. U toku lečenja treba da se prati reakcija pacijenta i prema reakciji treba da se podešavaju parametri doziranja.

Fizikalna terapija ima primenu u mnogim oblastima medicine. Posebno je značajna u primeni reumatskih i degenerativnih oboljenja, ortopedskih bolesti, posttraumatskih stanja , u sportskoj medicini,  kod neuroloških i neurohiruških oboljenja ,  kao i  u mnogim drugim oblastima medicine.

Preglede možete obaviti u:

Atlas Opšta bolnica
Osmana Đikića 3
Beograd

+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24