Ass. dr sci med Đorđe Knežević

Specijalista opšte hirurgije

đorđe-knežević

 

Uža profesionalna orijentacija:

Problematika hepato-bilio-pankreasne hirurgije, posebno hirurgije tumora pankreasa

Kolorektalna, gastrična i urgentna hirurgija

 

Obrazovanje:

Radno iskustvo:

 

Pitajte našeg eksperta: Ass.dr.sci.med.dr  Đorđe Knežević