Mamografija | Otkrivanje Kancera Dojke | Simptomi i Faktori Rizika

Location

Osmana Đikića 3
1100 Belgrade, Serbia

Working hours

00-24
 

Mammography and breast cancer early detection

Preglede možete obaviti u:

Atlas Opšta bolnica
Osmana Đikića 3
Beograd

Location

Osmana Đikića 3, Belgrade

1100 Belgrade, Serbia

Working hours

00-24