Doc. dr Danijel Galun

Specijalista opšte hirurgije

dr-danijel-galun-atlas-opsta-bolnica

Uža profesionalna orijentacija:

Hepatobilijarna i hirurgija pankreasa, hirurgija jetre

Obrazovanje:

Radno iskustvo:

2006- Klinika za digestivnu hirurgiju-Prva hirurška klinika, Klinički Centar Srbije

 

Pitajte našeg eksperta: Doc. dr Daniel Galun