Prof. dr Aleksandra Sokić Milutinović

Specijalista interne medicine – gastroenterolog

Uža profesionalna orijentacija:

Obrazovanje:

Radno iskustvo:

 

Pitajte našeg eksperta: Prof. dr Aleksandra Sokić Milutinović