fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dr Pilić Igor

Specijalista ginekologije i akušerstva

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

 • Igor, Žarko, Pilić
 • 21.03.1976. Beograd
 • Klinika za Ginekologiju i Akušerstvo, KCS
 • Lekar specijalista ginekologije i akušerstva
 • Ginekologija i akušerstvo

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

Osnovne studije

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Beograd, 2001. godina, devet, sedamdesetjedan (9.71)

Magisterijum

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Beograd, 2008. godina, članovi komisije: Prof. dr Radunović, Prof.
  dr Bila, Prof. Dr Ljubić, Prof. dr Stanković – mentor.
 • Embrioredukcija posle postupka in vitro fertilizacije
 • Humana reprodukcija, Ginekologija i Akušerstvo

Doktorat

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Beograd, 2018. godina, članovi komisije: Prof. dr Plešinac, Prof. dr Kontić Vučinić, Prof. Dr Vejnović, mentor Prof. dr Plećaš.
 • Doktorska disertacija ~ Uloga prenatalnog neinvazivnog fetalnog skrininga u kontroli blizanačkih trudnoća nastalih postupkom vantelesnog oplođenja.
 • Ginekologija i Akušerstvo

Specijalizacija

 • Položen specijalistički ispit 31.10.2006. sa odličnom ocenom (5)
  pred ispitnom komisijom u sastavu: Prof. dr Petković Spasoje
  (predsednik), Prof. dr Lazović – Radonjić Gordana, Prof. dr Tulić
  Ivan.

Uža specijalizacija

 • Upisana uža specijalizacija iz oblasti Ginekološke Onkologije
  školske 2019/2020. godine

Dosadašnji izbori u nastavna i naučna zvanja

 • Prvi izbor u zvanje Kliničkog asistenta za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo: 16.07.2015.
 • Reizbor u zvanje Kliničkog asistenta za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo: 14.06.2018.
Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24