Dr Igor Pilić

Specijalista ginekologije i akušerstva

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

Osnovne studije

Magisterijum

Doktorat

Specijalizacija

Uža specijalizacija

Dosadašnji izbori u nastavna i naučna zvanja