fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dr Marko Popović

Specijalista grudne hirurgije

Medicinski fakultetu univerziteta u Beogradu diplomirao u novembru 2011. godine sa prosekom 8,60. Lekarski staž obavio u klinikama Kliničkog centra Srbije i Domu zdravlja Savski venac.

Specijalističke akademske studije

U oktobru 2017. godine odbranio završni rad na temu „Hirurško lečenje plućnih metastaza kolorektalnog karcinoma“ pred komisijom u sastavu: prof. dr Maja Ercegovac, prof. dr Velimir Marković, prof. dr Dragan Radovanović čime je stekao zvanje Akademski specijalista hirurške anatomije.

Doktorske studije

U oktobru 2017. godine upisuje doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, mod rekokostruktivna hirurgija. Studije u toku.

Specijalizacija

U aprilu 2017. godine, započeo je specijalizaciju iz grudne hirurgije u Klinici za grudnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Specijalistički ispit je položio u julu 2022. godine sa odličnim uspehom pred komisijom koju su činili prof. dr Maja Ercegovac, prof. dr Miloš Velinović i prof. dr Nebojša Radovanović.

Supspecijalizacija

U oktobru 2023. godine upisuje užu specijalizaciju iz oblasti Transplantologija sa transfuziologijom. Specijalizacija u toku.

Članstva u udruženjima

Dr Marko Popović je član Respiratornog udruženja Srbije (RUS),  Udruženja endoskopskih hirurga Srbije (UEHS), European Resrpiratory Society (ERS), European Society of Thoracic Surgeons (ESTS).

Usavršavanja u struci

2023. godine završio ESTS – ERS Collaborative course on thoracic oncology, Cirih, Švajcarska
2022. godine završio Chest Wall Cadaver Workshop, Institut za anatomiju Univeziteta u Bazelu, Švajcarska
2021. godine položio kurs Thoracic Ultrasound Training Programme u organizaciji European Respiratory Society (ERS)
2017. godine završio Introduction to Flexible Bronchoscopy (IFB) Course u Beogradu u organizaciji World Association for Bronchology & Interventional pulmology
2015. godine ALS provider course u organizaciji European Resuscitation Council u Beogradu

 

Dr Popović je do sada objavio više radova koji su indeksirani u vodećim međunarodnim časopisima (Science Citation Index). Koautor je u dva poglavlja u knjizi za postdiplomsku nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predavač po pozivu na više međunarodnih i nacionalnih stručnih sastanaka. Bavi se grudnom hirurgijom, preciznije hirurgijom karcinoma pluća i plućne maramice, hirurškim lečenjem benignih i  urođenih bolesti pluća i pleure, bolestima dijafragme, zida grudnog koša i medijastinuma. U Klinici za grudnu hirurgiju pod mentorstvom prvo prof. dr Radoslava Jakovića, a potom prof. dr Dragana Radovanovića, prof. dr Maje Ercegovac i ass. dr Slaviše Baščarevića učestvovao u više stotina najtežih hirurških zahvata iz oblasti grudne hirurgije kao operator ili prvi asistent. U svakodnevnom radu izvodi transtorakalne biopsije tumora pluća pod kontrolom ultrazvuka i Ro-skopije, dijagnostičke i terapijske pleuralne punkcije, torakalne drenaže i više stotina ambulantnih i konsultativnih pregleda na mesečnom nivou.

 

Pitajte našeg eksperta: Dr Marko Popović

 

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24