Dr Milenko Savić

Specijalista neurohirurgije-spinalni hirurg


Uža profesionalna orijentacija:

Obrazovanje:

Radno iskustvo:

Članstva

Stručni radovi

Ukupno 63 rada

Pitajte našeg eksperta: Dr Milenko Savić