Dr Milenko Savić

Specijalista neurohirurgije-spinalni hirurg


Dr Milenko Savić

Uža profesionalna orijentacija:

Obrazovanje:

Radno iskustvo:

Članstva

  1. AO Spine udruženje spinalnih hirurga (predsednik Udruženja za Srbiju)
  2. Svetska federacija neurohirurških udruženja
  3. Evropska Asocijacija neurohirurga
  4. Udruženje neurohirurga Srbije i SLD-a

Stručni radovi

Ukupno 63 rada

Pitajte našeg eksperta: Dr Milenko Savić