Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Ass. dr Kmezić Stefan

Specijalista opšte hirurgije

 

 

Ass. Dr Stefan Kmezić, MD
Specijalista opšte hirurgije
Prva hiruška klinika
Klinički centar Srbije
Koste Todorovića 6, Belgrade 11000, Serbia

JEZICI

– Srpski
– Engleski
– Italijanski

EDUKACIJA

– Doktorske studije iz Rekonstruktivne hirurgije – Medicinski fakultet univerziteta u Begradu, od
oktobra 2016
– Specijalizacija iz opšte hirurgije Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Oktobar 2013-
Oktobar 2018.
-Specijalističke akademske studije iz Hirurške anatomije – Medicinski fakultet Univerzitet u
Begoradu Oktobar 2013.- Jul 2016.
– Odbranjena teza na Specijalističkim akademskim studijama – “Uloga barijatrijske hirurgije u
lečenju metaboličkih poremećaja”
– Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Oktobar 2004. to Oktobar 2010.
– Srednja škola – Gimnazija “Ivan Goran Kovačić”, Herceg-Novi, 2000. – 2004.

RADNO ISKUSTVO

-Zaposlen kao Klinički asistent na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom na Medicinskom
fakultetu, Univerzitet u Beogradu
-Zaposlen kao specijalista opšte hirurgije na Klinici za digestivnu hirurgiju, Klinički centar
Srbije Oktobar 2018. godine
-Zaposlen kao Specijalizant opšte hirurgije na Klinici za digestivnu hirurgiju, Klinički centar
Oktobar 2013- Oktobar 2018. godine
– Zaposlen kao Doktor medicine na Klinici za digestivnu hirurgiju, Klinički centar Srbije
–Oktobar 2011-Oktobar 2013. godine
– Zaposlen kao Student prodekan na Medicinskom fakutletu u Beogradu 2007-2009. godine

POLJA INTERESOVANJA

– Minimalno invazivna hirurgija
– Onkološka hirurgija
– Kolorektalna hirurgija
– Hepato-bilio-pankreatična hirurgija

PROFESIONALNA ČLANSTVA

– Srpska lekarska komora, od 2011
– Srpsko lekarsko društvo, od 2011
– Srpska asocijacija endoskopskih hirurga (SEAS), od 2016
– Evropski panreasni klub, od 2013
– Srpski pankreasni klub, od 2013
– European Society of Coloproctology, od 2017

 

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI I KURSEVI

– Davos Course – Gastrointestinal surgery workshop, Basel, Switzerland, August 2017
– Training course “Hernia surgery: “Open and endoscopic approach, Clinical Immersion”,
Athens, December 201au
– Author and Co-author većeg broja naučnih radova koji su publikovani u domaćim I
inostranim naučnim časopisima
– Učesnik i predavač na brojnim domaćim i inostranim kongresima i naučnim skupovima
– Stipendista Evropskog udruženja endoskopskih hirurga u okviru “Forward” programa od
2020. godine

 

 

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24