Mr.sci.med dr Lena Martinović

Specijalista interne medicine – gastroenterolog

Uža profesionalna orijentacija:

Gastroenterohepatologija

Obrazovanje:

Radno iskustvo:

Pitajte našeg eksperta: Dr Lena Martinović