Bolesti i stanja: H

Zračna i hemioterapija kod karcinoma kolona i rektuma

PRIMENA ZRAČNE TERAPIJE U REKTALNOM KARCINOMU Primenjuje se postoperativno sa ciljem smanjenja rizika od pojave lokalnog recidiva u II/III stadijumu

saznaj više

Get More