fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ass. dr sci. med. Saša S. Milivojević

Specijalista dečije hirurgije – urolog

 

Kroz svakodnevni klinički rad sprovodi operativne procedure iz oblasti opšte i urgentne dečije hirurgije i traumatologije, a posebno oblasti dečije urologije i genitalne hirurgije.

Bavi se i bowel menadžmentom u lečenju crevne inkontinencije, noćnim umokravanjem, kao i urodinamikom disfunkcija donjeg urotrakta kod dece, pacijenata sa spinom bifidom i u toj oblasti daje svoj značajan doprinos u poboljšanju već postojećih i uvođenju novih dijagnostičkih i terapijskih metoda.

Metodu urodinamike lično je obnovio na Univerzitetskoj dečjoj klinici i ponovo uveo u svakodnevnu ambulantno – polikliničku praksu.

Član je tima za transplantaciju bubrega na Univerzitetskoj dečijoj klinici.

OBRAZOVANJE

Osnovne studije:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010. godine.

Postdiplomske studije:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013 godine. Uža naučna oblast: Hirurška anatomija

Naslov specijalističkog akademskog rada:

 • „Promene anatomskih struktura kolona, uzrokovane tumorskom opstrukcijom“, članovi komisije: Prof. dr Dragoljub Bilanović, Prof. dr Nikola Milinić, Prof. dr Tomislav Ranđelović, mentor.

Doktorat:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2019. godine. Uža naučna oblast: Rekonstruktivna hirurgija.

Naslov disertacije: „Značaj sprovođenja bowel menadžmenta u lečenju urinarne inkontinencije i na ponavljanje urinarnih infekcija, kao i njegov uticaj na kvalitet Života kod pacijenata sa spina bifidom“, članovi komisije: Prof. dr Zoran Džamić, Doc. Dr Aleksandar Sretenović, Prof dr Predrag Aleksić, Prof dr Zoran Radojičić, mentor.

Specijalizacija:

 • Specijalistički ispit iz dečije hirurgije: Beograd, Univerzitetska dečja klinika, 2020. godine, položio sa odličnom ocenom.

Uža specijalizacija:

 • Školske 2022/2023 godine, započeta uža specjalizacija iz Dečje urologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Odobrena tema rada iz uže specijalizacije pod nazivom „Uticaj bowel management-a na poboljšanje urodinamskih parametara kod dece sa spina bifidom“ pod mentorstvom Prof. dr Zorana Radojičića.

RADNO ISKUSTVO

2010–2012: Klinika za opštu hirurgiju, KBC Zvezdara Beograd;

2012–2013: Klinika za opštu hirurgiju, KBC Zemun Beograd;

2013–2014: Klinika za onkološku hirurgiju, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije;

2014–2020: Univerzitetska dečja klinika „Tiršova“ Beograd, klinički lekar i lekar na specijalizaciji iz dečije hirurgije;

od 2020: Univerzitetska dečija klinika „Tiršova“ Beograd, specijalista dečije hirurgije u službi urologije;

od 2021: Medicinski fakultet u Beogradu, godine klinički asistent za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (dečija hirurgija);

2024–trenutno: Atlas opšta bolnica.

ČLANSTVA U STRUČNIM / NAUČNIM ASOCIJACIJAMA

 • Srpsko lekarsko društvo (SLD);
 • European Paediatric Surgical Association (EUPSA);
 • European Society of Pediatric Urology (ESPU);
 • American Urological Association (AUA);
 • The Pediatric Urologic Oncology Working Group;
 • Society of Pediatric Urology USA (PUOWG);
 • Recezent je po pozivu u međunarodnim časopisima Urology & Scientific Reports, kao i Vojnosanitetskom pregledu.

POSEBNA SFERA INTERESOVANJA

 • Opšta i urgentna dečija hirurgija;
 • Traumatologija;
 • Dečija urologija;
 • Poremećaji mokrenja i noćno umokravanje;
 • Bowel menadžment;
 • Urodinamska ispitivanja;
 • Transplantacija bubrega.
Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24