fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

3 razloga zašto barijatrijska hirurgija nije pogodna za trodnevni medicinski turizam

Gojaznost je jedan od najvećih zdravstvenih izazova današnjice i skorije budućnosti. Promena životnih navika, smanjenja fizička aktivnost i dostupnost visokokalorične hrane dovele su do toga da ove bolesti dobiju epidemijske razmere. 

U koštac sa ovim trendom uhvatila su se brojna nacionalna zdravstvena udruženja, ali i medicinske grane, koje mogu da doprinesu njenom lečenju i prevenciji. Svoju ulogu u lečenju našla je i barijatrijska hirurgija, koja je dala izuzetne rezultate u smanjenju telesne težine pacijenta. 

Međutim, barijatrijska hirurgija sama ne može dati potpuno efikasno rešenje, već ono zahteva multidisciplinarni tim. Usled te činjenice, u tekstu vam objašnjavamo 3 glavna razloga zašto barijatrijska hirurgija nije pogodna za realizovanje u vidu trodnevnog medicinskog turizma.

Barijatrijska hirurgija zahteva postoperativno praćenje

Kada neko ponudi trodnevno rešenje u formi medicinskog turizma, ono isključuje mogućnost pravilnog sagledavanje pacijenta jer je potrebno da vas medicinska ustanova, kojoj poklonite poverenje, prati na svakom koraku u lečenju. 

Lečenje se započinje biohemijskim ispitivanjem, određivanjem adekvatne terapije (ukoliko je potrebno), psihološkom podrškom i korekcijom ishrane od strane nutricioniste. Tek kada se iscrpe mogućnosti konzervativnog smanjenja telesne mase potrebno je posavetovati se sa hirurgom. Barijatrijski hirurg mora da poseduje veštine odgovornog i kvalitetnog abdominalnog hirurga koji svoja bazična znanja stavlja u svrhu visoko-specijalizovane hirurgije kakva je barijatrijska hirurgija. 

Operativne tehnike podrazumevaju znanje u smislu manipulacije želucem, jednjakom, tankim crevima, a ponekad i neophodnost za sinhronim rešavanjem drugih problema, kao što su kalkulozna žučna kesa ili želudačna kila. Iskusan hirurg smanjuje mogućnost nastanka komplikacija na minimum, a svojim poznavanjem i drugih aspekata i oboljenja digestivnog trakta omogućava što bolje postoperativne rezultate, kako u cilju smanjenja telesne mase tako i u smislu poboljšanja kvaliteta života i prevencije drugih simptoma od strane digestivnog trakta.

Operativno lečenje barijatrijskom hirurgijom ne podrazumeva samo period od odlaska u operacionu salu do buđenja iz anestezije, već je neophodno višednevno postoperativno praćenje, koje će omogućiti rano otkrivanje i adekvatno zbrinjavanje potencijalnih komplikacija. Neophodno je da operator bude uz pacijenta i nakon nekoliko nedelja od operacije kako bi se predupredile i na vreme tretirale potencijalne postoperativne komplikacije. 

Barijatrijska hirurgija zahteva susret uživo

Iako je potpuno razumljivo da je cena značajna za donošenje odluke prilikom svakodnevne kupovine, taj princip ne bi trebalo da bude primenjivati kada je u pitanju zdravlje.

Cena barijatrijske operativne procedure formira korištenje najkvalitetnijeg šavnog materijala i laparoskopske opreme. Takođe je potrebno uključiti multidisciplinarni tim koji će biti dostupan kako za adekvatnu preoperativnu pripremu, tako i za postoperativni tretman i što raniju mobilizaciju pacijenta od strane tima fizioterapeuta i fizijatara. 

Mogućnost da se u svakom trenutku nakon otpusta obratite vašem operatoru za svako pitanje ili tegobu je od izuzetnog značaja za uspeh procedure. Komunikacija sa operatorom putem e-maila ili telefona nije uvek efektivna, jer ukoliko se ukaže potreba za kontrolom, nju nije moguće obaviti u ustanovi gde je pacijent operisan.

Barijatrijska hirurgija zahteva odgovorno lečenje

Iako su trendovi današnjice doveli do ekspanzije zdravstvenog turizma, ozbiljne operativne procedure ne bi trebalo da se promovišu u formi trodnevnog izleta gde će pacijent biti smešten u hotelu od pet zvezdica i razgledati grad u kojoj je smeštena bolnica. 

Barijatrijska hirurgija je ozbiljna hirurška grana koja se bavi pacijentima koji neretko imaju udružene bolesti, a koje same po sebi prevazilaze ponuđeni turistički paket. Odgovorno lečenje dovodi do smanjenja potencijalnih postoperativnih komplikacija, optimalnih ishoda operativnog lečenja kao i praćenja i podrške koja je neretko potrebna pacijentima sa patološkom gojaznošću.

Sigurno i odgovorno lečenje u Opštoj bolnici „Atlas“

Opšta bolnica „Atlas“ je jedna od lidera na polju barijatrijske hirurgije i poseduje zaokružen ekspertski tim koji će biti uz vas na svakom koraku lečenja. Neka sigurnost bude primarni postulat u donošenju odluke koja se tiče vašeg zdravlja – jer odluke donete na osnovu cene intervencije, neretko se ispostavlja, predstavljaju kocku gde se u zalogu nalazi vaše zdravlje.

Preglede možete obaviti u:

Atlas Opšta bolnica
Osmana Đikića 3
Beograd

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24