fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ugradnja proteze (veštačkog) kuka

Ugradnja proteze (veštačkog) kuka

Ugradnja proteze kuka ili artroplastika kuka predstavlja operativni zahvat tokom kog se zamenjuje deo zgloba kuka, ili isti u celosti, specijalnom protezom. Zglob kuka ima vitalnu ulogu u održavanju stabilnosti, simetrije i uspravnog stava tela, pružajući istovremeno visok nivo pokretljivosti. Starenjem i/ili napredovanjem osteoporoze, dolazi do gubitka u gustini kosti što značajno povećava mogućnost patoloških fraktura navedenog zgloba.  

Vrste operacije?

Artroplastika kuka može biti totalna i parcijalna. Kod parcijalne artroplastike kuka protezom se zamenjuje samo glava butne kosti, dok se kod totalne operacije zamenjuje i zglobna čašica karlične kosti. 

Koje su indikacije za ugradnju proteze?

Najčešće indikacije za navedene operacije kod starijih predstavljaju artroze i frakture (prelomi) kuka.
– artroza predstavlja degenerativno propadanje kostiju i zglobne hrskavice, što se ogleda bolovima i ograničenom pokretljivošću
– prelom ili fraktura predstavlja prekid kontinuiteta kosti, najčešće se dešava u populaciji pacijenata starijih od 70 godina, dok se kod mlađih pacijenata javlja u slučaju teških trauma

Pre operacije, a u sklopu pregleda, ortoped: 

  • Ciljanim pitanjima dobija uvid u stanje Vašeg organizma, kao I uvid u pridružene bolesti koje mogu uticati na preoperativnu pripremu
  • Pregledom kuka, dobija uvid u stanje zgloba, obim pokreta i stepen oštećenja
  • Donosi odluku o preoperativnoj dodatnoj dijagnostici, RTG zgloba može retko biti dopunjen i MR pregledom 
  • Pošto upotreba duvana može da ometa zarastanje, savetuje se prekid konzumacije nikotinskih preparata najmanje mesec dana pre operacije. 

Koje vrste proteza postoje?

Mnogo faktora utiče na izbor idealne proteze. U zavisnosti od uzrasta pacijenta, indikacije za operaciju (bolest i/ili povreda zgloba), stepena oštećenja, anatomskih karakteristika i potreba pacijenta, lekar se u konsultaciji sa pacijentom odlučuje za vrstu proteze koja će dati najbolje rezultate. Postoje tri vrste proteze kuka:

  1. Cementna proteza – ugrađuje se kod pacijenata koji imaju koštanu masu slabijeg kvaliteta usled npr. osteoporoze i/ili uzrasta pacijenta.
  2. Bescementna proteza – ugrađuje se kod pacijenata koji imaju kvalitetniju koštanu masu i ovo je ujedno i proteza koja se ugrađuje kod najvećeg broja pacijenata. 
  3. Keramička proteza – ovo je nova vrsta proteza koja se odlikuje vrhunskim kvalitetom i velikom izdržljivošću. 

 

Kako se izvodi operacija i koliko traje?

Prvi pokušaji operacije na zglobu kuka izvedeni su krajem 19. veka od strane nemačkog profesora ortopedije Temistokle Gluka (Themistocles Glück). U izveštaju navedeno je da je tuberkulozom oštećena glava butne kosti kod pacijenta zamenjena protezom od slonovače.
Totalna metalna proteza upotrebljena je prvi put 1953. godine od strane George Mckee kod pacijenta sa frakturom vrata butne kosti.  Akumulacijom 70 godina iskustva, danas ugradnja proteze kuka predstavlja sigurno, efikasno i duguročno rešenje. 

Operacija se u vreme moderne ortopedije izvodi u uslovima opšte ili spinalne anestezije. Spinalna anestezija podrazumeva plasiranje katetera u kičmeni stub uz pomoć kog je moguće u potpunosti obezboliti donju polovinu tela. Vaš ortoped u toku operacije može regiju kuka infiltrisati dodatnim analgetskim blokovima što će pomoći u terapiji bola postoperativno.

Sama operacije varira u trajanju u zavisnosti od nalaza, operacija prosečno traje oko dva do tri sata. Da bi izvršio zamenu kuka protezom ortoped pristupa regiji kuka kroz elipsoidni rez. Nakon pristupa oštećenom delu butne kosti, ortoped uklanja oštećenje, te kost zamenjuje implantom (protezom) koja je fiksirana za ostatak zdrave butne kosti. Zglobna površina karlične kosti zamenjuje se istovetnom protezom, koja je u potpunosti kompatibilna novom segmentu butne kosti. 

Postoperativno, nakon buđenja bićete prebačeni u bolesničku sobu. Zbog rizika od razvoja tromboembolijskih komplikacija i uspešnog oporavka, sprovode se sledeće mere:

  • Primena preparata niskomolekularnog heparina
  • Kompresivne čarape koje pospešuju protok krvi kroz donje ekstremitete
  • Rana postoperativna rehabilitacija sa vežbama već od prvog postoperativnog dana

Prosečno vreme boravka u bolnici nakon operacije je 5 dana, ali individualno zavisi od dinamike oporavka pacijenta. 

Prikaz proteze kuka na rentgenskom snimku

Trajanje proteze

Životni vek veštačkog zgloba kuka zavisiće od nekoliko faktora. Isti uključuju: 

-starost pacijenta u vreme operacije
-zdravstveno stanje pacijenta
-stepen aktivnosti koji pacijent očekuje postoperativno
-vrsta materijala koji se koristi u implantatu. 

Imajući to na umu, nakon uspešne operacije i procesa oporavka, pacijenti mogu očekivati da će njihov novi kuk trajati između 10-15 godina. Neki traju mnogo duže (čak i do 20 godina i više), dok je drugima potrebna medicinska intervencija ranije.

Život nakon operacije

Nakon uspešnog oporavka, očekuje se povratak lakim aktivnostima ili poslu u kancelariji u roku od oko 6 nedelja. Može potrajati još nekoliko nedelja ako vaš posao uključuje podizanje teških tereta. Najbolje je izbegavati ekstremne pokrete ili sportove gde postoji rizik od pada, kao što je skijanje ili jahanje.

Koliko se operacija proteze kuka izvede godišnje u Atlas bolnici?

Godišnje se izvede oko 250 operacija ugradnje proteze kuka. 

 

Eksperti u ovoj oblasti :

Dr Gordan Gavrilović

Dr Zoran Stefanović

Prof dr Zoran Blagojević

Dr Nenad Trbović

Prof dr Milan Apostolović 

Dr Dejan Aleksandrić

Dr Branislav Krivokapić

Dr Nikola Colić 

Dr Marko Vujačić

Ass dr Nikola Bogosavljević

Dr Aleksandar Jevtić

Dr Predrag Stefanović

Dr Boris Zekić 

Dr Ognjen Vukadin

Dr Danijel Raspopović 

Preglede možete obaviti u:

Atlas Opšta bolnica
Osmana Đikića 3
Beograd

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24