fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ATLAS BOLNICA – EKSPERTI U ONKOLOŠKOJ ABDOMINALNOJ HIRURGIJI

Uslovi savremenog života, promene navika u ishrani i napredak u dijagnostici doveli su do porasta broja oblelih od maligniteta digestivnog trakta. Ovaj trend je praćen i napretkom u hirurškom i medikamentoznom lečenju, te je multidisciplinarni pristup doveo do produženja perioda preživljavanja, kao i do povećanja broja pacijenata koji se potpuno izleče. Saznanje o postojanju maligne bolesti pacijenta suoči sa velikim strahom od potencijalnog neželjenog ishoda. U tim trenucima bitno je da se donose staložene odluke u vidu adekvatnog hirurško-onkološkog tretmana.

U Bolnici „Atlas“ prate se najsavremeniji trendovi i protokoli lečenja kao i u svetskim centrima. Poštovanje protokola uvećava šanse za izlečenje i produžetak života. Ekspertski pristup nije značajan samo za lečenje već i za poboljšanja kvaliteta života u preoperativnom periodu, kao i u kasnom postproceduralnom oporavku.

Onkološka hirurgija je danas standardizovana i podrazumeva da se operacije vrše po tačno utvđenim principima koji uzimaju u obzir uklanjanje maligne promene kao i uklanjanje svih potencijalnih mesta širenja. Nakon uklanjanja tumora isti se upućuje na patohistološku analizu kada se na mikroskopskom nivou vrši procena poslatog preparata. Po dobijanju nalaza potrebno je da se konzilijarno donese odluka o potencijalnom dodatnom onkološkom tretmanu ili o nastavku dijagnostičkog praćenja kako bi se na vreme otkrio eventualni povratak bolesti.

Opšta bolnica „Atlas“ omogućava kompletan tretman, od trenutka postavljanje adekvatne dijagnoze, preko preoperativne pripreme, ekspertskog hirurškog lečenja, postoperativnog oporavka i podrške, potencijalnog adjuvantnog onkološkog lečenja i postoperativnog dijagnostičkog praćenja. Napominjemo značaj multidisciplinarnog lečenja jer je samo to pristup koji je dokazano najbolji za pacijente. Operacije se mogu vršiti klasičnim ili laparoskopskim putem u zavisnosti od lokacije i uznapredovalosti bolesti. Bez obzira na vrstu operativnog lečenja potrebno je da operaciju izvedu iskusni onkološki hirurzi kako bi se uvećala šansa za izlečenjem.

U našoj Bolnici vrše se operacije maligniteta jednjaka, želuca, tankog creva, apendiksa (slepog creva), kolona (debelog creva), rektuma. Takođe se možemo pohvaliti timom koji se bavi lečenjem maligniteta jetre, žučnih puteva i pankreasa. Naši hirurzi su vam uvek na raspolaganju da započnete lečenje ili da saslušate i drugo mišljenje na osnovu višegodišnjeg iskustva u lečenju najkomplikovanijih oblika tumora digestivnog trakta.

Pozovite nas

Preglede možete obaviti u:

Atlas Opšta bolnica
Osmana Đikića 3
Beograd

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24