fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Centar za hirurško lečenje oboljenja kolona i rektuma

Savremeni način života dovodi do sve češćih tegoba koji potiču od strane digestivnog trakta. Loše navike u ishrani, smanjena fizička aktivnost, kao i višesatno sedanje često čine da se osećamo umorno, naduto i sa nespecifičnim bolovima u trbuhu. Bolovi u trbuhu ne moraju nužno da predstavljaju zabrinjavajući simptom, ali svakako treba pristupiti daljem ispitivanju. U Opštoj bolnici „Atlas“ postoji zaokružen sistem dijagnostike i pružanja adekvatnih modaliteta lečenja. Naši gastroeterolozi sprovode kompletnu naprednu dijagnostiku koja podrazumeva ultrasonografske preglede abdomena, endoskopske procedure (kolonoskopija, ezofago-gastro-duodenoskopija), kao i funkcionalno i biohemijsko ispitivanje funkcije digestivnog trakta.

Hirurški tim čine vodeći eksperti iz oblasti kolo-rektalne hirurije i proktologije što je preduslov da pacijent postoperativno dosegne što bolji kvalitet života. Hirurška oboljenja digestivnog trakta mogu da budu benigne (dobroćudne) i maligne (zloćudne) prirode. Benigna oboljenja koja se najčešće sreću tiču se postojanja komplikacija u okviru zapaljenskih obolenja creva kao što su ulcerozni kolitis i Kronova bolest. Zapaljenske bolesti zahtevaju multidisciplinarni pristup i timski rad gastroenterologa i hirurga. Ukoliko, nakon medikamentoznog tretmana, dođe do komplikacija u vidu pojave fistule ili stenoze pristupa se hirurškom lečenje. Kod ovog lečenja najznačajnije je da hirurg, svojim iskustvom, sačuva što duži segment digestivnog trakta.

Kada govorimo o postojanju malignih promena u digestivnom traktu, savremeni onkološki centar, u kome radimo, pruža pacijentu kompletnu dijagnostičko/terapeutsku podršku koja podrazumeva individualni pristup. Pacijenta je prvo potrebno detaljno ispitati endoskopski (kolonoskopija) čime se identifikuje mesto postojanja tumorske promene i omogućava se biopsija promene kojom se potvrđuje sumnja na maligno oboljenje, nakon mikroskopske patohistološke analize. Po dobijanju PH nalaza dijagnostika se nastavlja ultrasonografskim pregledom, skenerom ili magnetnom rezonancom. Potreba za ovim imaging metodama je da se proceni lokalna uznapredovalost tumorske promene kao i eventualna diseminacija (metastaze) osnovne bolesti unutar trbušne duplje ili plućnog parenhima.

Nakon što se završi dijagnostička obrada pacijenta isti se prikazuje internom konzilijumu koji donosi odluku da li se odmah pristupa operativnom lečenju ili je pacijenta prethodno potrebno podvrgnuti preoperativnom onkolokom tretmanu. Ove odluke se donose isključivo na osnovu najnovijih svetskih protokola o lečenju malignih obolenja kolona i rektuma. Sama operacija mora da bude izvedena tako da se postigne adkevatan onkološki efekat koji podrazumeva da se uz uklanjanje tumora podvežu pripadajući krvni sudovi na tačno definisam mestima kako bi se sa preparatom uklonile i potencijalne maligne ćelije koje nisu vidljive okom. Pored uklanjanja tumora vodi se računa i da se rekonstrukcija digestivnog trakta izvede bezbedno kao i da se očuva funkcija digestivnog trakta. Kod nisko lokalizovanih tumora rektuma posebno se vodi računa o očuvanja sfinkterskog aparata te predstavlja veliki izazov za hirurga.

Zbog svega gore navedenog potrebno je da svoje zdravlje predate u ruke hirurga koji su suvereni i iskusni u lečenju obolenja kolona i rektuma. Opšta bolnica „Atlas“ može da se pohvali timom stručnjaka koji su u svom radnom veku izveli preko 5000 gore navedenih operacija sa statističkim rezultatima koji se mogu porediti sa bilo kojim svetskim centrom kolorektalne hirurgije.

Preglede možete obaviti u:

Atlas Opšta bolnica
Osmana Đikića 3
Beograd

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24