fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Epidemiološki nadzor nad bolničkim infekcijama

pranje ruku - hirurgija

Opšta bolnica Atlas je od juna 2018. godine unapredila do tada postojeći sistem epidemiološkog nadzora, i napravila korak dalje u organizovanju aktivnog, svakodnevnog  epidemiološkog nadzora nad bolničkim infekcijama. O radu epidemiologa i epidemiološkom nadzoru nad bolničkim infekcijama nešto više rekla nam je dr sci med Vesna Mioljević,  nadležni epidemiolog  Atlas opšte bolnice.

Bolnički epidemiolog u Atlasu

– Uloga bolničkog epidemiologa u opštoj bolnici Atlas, počela je dr Vesna Mioljević, je da vrši koordinaciju i upravlja radom Tima za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija. U Timu za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija  su pored epidemiologa, glavna sestra klinike, menadžer operaciong bloka, glavna sestra operacionog bloka, intezivne nege, stacionara, Poliklinike, odeljenjski lekari hirurzi, anesteziolog i odnedavno i klinički farmakolog.

Bolnicke infekcije

 

– Opšta bolnica Atlas, nastavlja dr Mioljević, poseduje visoke standarde iz oblasti sterilizacije medicinskih instrumenata. Bolnica raspolaže sa sistemima za mašinsko pranje instrumenata, sisteme za pakovanje instrumenata sa sterilnom barijerom, aparatima za sterilizaciju hirurških instrumenata i termolabilne medicinske opreme. Bolnica poseduje i adekvatan sistem  za odlaganje i čuvanje sterilisanih instrumenata i druge vrste  medicinske opreme i materijala, čime se zaokružuje ovaj važan aspekt prevencije i kontrole bolničkih infekcija, ističe dr Vesna Mioljević.

Šta je epidemiološki nadzor

U okviru epidemiološkog nadzora vrši se redovna kontrola sterilizacije hemijskom, fizičkom metodom i biološka kontrola sterilizacije. U sklopu aktivnog epidemiološkog nadzora vrši se kontrola sterilnosti u operacionim salama kao i kontrola higijene ruku medicinskog osoblja.

– Opšta bolnica Atlas, kaže dr Mioljević, vrši i kontrolu kvaliteta i pravilne tehnike hirurškog i higijenskog pranja ruku, odnosno edukaciju zaposlenog osoblja.

U Atlas opštoj bolnici mesečno se uradi od 150 do 200 različitih hirurških intervencija, od kojih je najveći broj estetskih, ortopedskih i neurohirurških, odnosno onih kod kojih se prema  vrsti intervencija i klasifikaciji bolničkih infekcija, beleže niske stope bolničkih infekcija.

– Bolnica Atlas se upravlja i prema najnovijim standradima hirurgije, zaključuje dr Mioljević, u smislu primene minimalne invazivne hirurgije, trenda jednodnvene hirurgije i što kraće dužine  hospitalizacije.  

 

 

Bez infekcija pola godine

 

 

bez infekcija bolnica

Najveći broj infekcija nastalih u bolnicama širom sveta su endogene bolničke infekcije, i one su uzrokovane bakterijama koje su deo fiziološke flore čoveka. Iako sva istraživanja i analize u svetu kažu da ne postoji  bolnica u kojoj se ne registruju bolničke infekcije Atlas opšta bolnica potigla je značajan rezultat i u ovoj oblasti.

– U Atlas opštoj bolnici unazad nešto više od šest meseci, rekao nam je dr Nemanja Zarić, opšti hirurg Atlas bolnice, nema registrovanih bolničkih infekcija, kod pacijenata operisanih i lečenih u ovoj ustanovi.

– Kada gledamo poslednju godinu, nastavlja dr Zarić, prosečna stopa bolničkih infekcija Atlas bolnice iznosila  je 2,68 na 1000 dana hospitalizacije, odnosno  kretala se u rasponu od 4 do 5,05 na 1000 dana hospitalizacije, što se poklapa  sa prosečnom učestalosti bolničkih infekcija na svetskom nivou, zaključio je dr Zarić.

 

 

Preglede možete obaviti u:

Atlas Opšta bolnica
Osmana Đikića 3
Beograd

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24