fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Fond RS i Atlas

Pravo na lečenje osiguranika iz Republike Srpske u opštoj bolnici „Atlas“ o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje RS. Fond RS i Atlas opšta bolnica.

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske imaju pravo na lečenje u opštoj bolnici „Atlas“ u Beogradu u slučaju kada se lečenje ne može sprovesti u zdravstvenim ustanovama u RS.

Procedura

Procedura za upućivanje na lečenje u opštoj bolnici „Atlas“ je sledeća:

  • Referentna zdravstvena ustanova u RS (konzilijum lekara) u kojoj je pacijent lečen daje predlog da se lečenje obavi izvan RS budući da ga u RS nije moguće obaviti.
  • Predlog, zajedno sa neophodnom dokumentacijom, zdravstvena ustanova dostavlja Fondu.
  • Predlog razmatra nadležna komisija Fonda koja donosi odluku o odobravanju lečenja, a rešenje se osiguraniku dostavlja na kućnu adresu ili ga osiguranik može podići lično u nadležnoj kancelariji Fonda.
  • Po dobijanju uputa potrebno je da pacijent kontaktira kol centar opšte bolnice „Atlas“ kako bi se zakazala neophodna konsultacija i rezervisao termin operacije.
  • Na prvu konsultaciju neophodno je doneti original uputa za bolničko lečenje uz svu medicinsku dokumentaciju.

Šta plaća osiguranik

Osiguranicima kojima je odobreno lečenje izvan RS u ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom, Fond finansira troškove u celosti, izuzev participacije koju plaćaju osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze.

Lečenje na lični zahtev

Izuzetak je lečenje izvan RS na lični zahtev osiguranika, kada Fond finansira 30% troškova lečenja, a osiguranik snosi sam 70% troškova, jer je lečenje moglo biti sprovedeno i u RS, a osiguranik je insistirao da se obavi u ustanovi izvan RS. Lečenje izvan RS na lični zahtev osiguranika se, takođe, odobrava za one ustanove sa kojima FZO ima potpisan ugovor.

Preglede možete obaviti u:

Atlas Opšta bolnica
Osmana Đikića 3
Beograd

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24