fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Hirurgija digestivnog tratka

Ekspertski hirurški tim predstavlja jedan od najznačajnijih faktora u uspešnom lečenju malignih tumora digestivnog trakta

Danas živimo u vremenu kada je medicina postala visoko komercijalizovana delatnost i kada tržište nudi najrazličitije vidove lečenja. Ovi tretmani nekada podrazumevaju registrovane medicinske procedure, a neretko i čitav dijapazon alternativnih vidova lečenja. Kako bi se standardizovao pristup u lečenju danas u svetu postoje jasno definisani protokoli lečenja koji se baziraju na višedeceniskom iskustvu i analizi prikupljenih podataka. O malignim tumorima digestivnog trakta se, zahvaljujući napretku nauke, danas sve više zna. Detaljna genetska ispitivanja su dovela do boljeg razumevanja nastanka pojedinih tumora, a samim tim i njihovog lečenja. Zajedno sa razvojem nauke menjala se i hirurška doktrina. Danas hirurgija ne podrazumeva samo uklanjanje, okom vidljivog, tumora već i shvatanje njegove kinetike, puteva širenja kao i uzroka nastanka. Lečenje tumora digestivnog trakta je muldiscipilinatno i neretko je hirurgija kombinovana sa hemio-radioterapijom, a  sve u cilju težnje ka potpunom izlečenju.

Od velike je važnosti da hirurg obavlja svoju delatnosnt u „high volume“ centrima koji omogućavaju da, kroz rad sa velikim brojem pacijenata, hirurg ovlada kako hirurškom tehnikom, tako i adekvatnim rezonom u lečenju koji se bazira na najnovijim haučno-istraživačkim saznanjima u zemlji i svetu. Samo saznanje pacijenta da ima maligno obolenje stvara nesigurnost i često potrebu da reaguje u što kraćem vremenskom roku. Na ovaj način se neretko izbegne mogućnost dobijanja drugog mišljenja i savetovanje sa ekspertima u datoj oblasti. Lečenje maligne, pogotovo uznapredovale bolesti, potrebno je da prati niz jasno definisanih koraka. Ukoliko jedan od navedenih koraka podrazumeva hirurgiju ona mora biti adekvatna, dovoljno radikalna, onkološki optimizovana i da očekivane postopeativne komplikacije budu svedene na minimun.

Opšta bolnica „Atlas“ je prepoznala potrebu da i jedna privatna ustanova ponudi svetski koncept okupljanja eksperata u hirurgiji u svojim oblastima. Zahvaljujući ovakvom pristupu danas su članovi našeg tima doajeni hepato-bilio-pankreatične, gastro-ezofagealne, endokrine kao i kolorektalne hirurgije. Zaokružen je koncept da je, u jednoj ustanovi, moguće dobiti odgovor na sva vaša pitanja iz domena digestivne hirurgije i ukoliko ste motivisani da dobijete najbolji mogući hirurški tretman koji se bazira na višedecenijskom iskustvu i stalnom naučnom usavršavanju naših eksperata. Od prvog simptoma, do željnog izlečenja „Atlas“ je uz vas na svakom koraku.

Preglede možete obaviti u:

Atlas Opšta bolnica
Osmana Đikića 3
Beograd

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24