fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Hirurško lečenje tumora nadbubrega

Često se dešava, da u okviru rutinskog ultrazvučnog pregleda abdomena, biva viđena tumorska promena/nodus na nadbubrežnoj žlezdi. Navedene, slučajno viđene, asimptomatske promene se popularno nazivaju incidentalomi. Da li je svaki incidetalom razlog za brigu?

Da bi se razumela priroda ovih promena potrebno je shvatiti anatomiju i fukciju ovog žlezdanog organa. Nadbubrežna žlezda se sastoji od površnog, zlatno-žutog dela koji se naziva korteks i unutrašnjeg dela koji se naziva medula. Lokalizovana je na gornjem polu bubrega uz koji je fiksirana Gerota fascijom. Sve tumorske promene mogu biti podeljenje na benigne i maligne (dobroćudne i zloćudne) kao i na funkcionalne i nefunkcionalne, u zavisnosti od toga da li dovode do porasta lučenja hormona.

Tumori mogu da nastaju i od kortikalnog dela i od srži (medule). Oba ova tipa tumora mogu da budu maligni i benigni. U benigne tumore korteksa spadaju adenomi, dok su maligni adrenokortikalni karcinomi.  Benigni tumori srži obuhvataju ganglioneurome kao i feohromocitome, dok je maligni neuroblastom. Napominjemo da su ovo tumori koji se najčešće javljaju, ali postoje i druge, ređe promene, koje se mogu obuhvatati i metastatske procese iz drugih organa.

Uloga hirurgije je veoma značajna u tretmanu navedenih promena. U ovoj žlezdi malih dimenzija postoji kompleksna ekskretorna aktivnost u kojoj se luče: mineralkortikoidi, adrenokortikotropni hormoni, glukokortikosteroidi, androgeni kao i kateholamini. Imajući u vidu značaj ovih hormona u regulaciji brojnih regulacionih sistema u organizmu, hirurgija je našla mesto u multidisciplinarnom timu, dok je u lečenju malignih procesa neprikosnovena.

Jako je značajno da se navedenim problemom bavi tim stručnjaka sa velikim kliničkim iskustvom. U Opštoj bolnici „Atlas“ postoji mogućnost kompletnog internističkog i hirurškog lečenja svih tumorskih promena nadbubrežne žlezde uz personalizovanu terapiju i prilagođavanje obima hirurške intervencije od minimalno invazivne (laparoskopske) do kompleksne multivisceralne resekcija kod viših stadijuma bolesti. Iako su ove promene najčešće benignog karaktera potrebno je pravovremeno i adekvatno kliničko i dijagnostičko praćenje.

Preglede možete obaviti u:

Atlas Opšta bolnica
Osmana Đikića 3
Beograd

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24