fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Lečenje maligniteta novim metodama sa kolegama iz Hrvatske

radiohirurgija lečenje maligniteta

U Beogradu je održan stručni sastanak ULOGA RADIOHIRURGIJE U LEČENJU ONKOLOŠKIH BOLESNIKA.

Inicijatori i organizatori sastanka su Opšta bolnica Atlas i Radiochirurgia Zagreb. Dve ustanove međusobnom saradnjom omogućavaju dijagnostiku i lečenje karcinoma koristeći radioterapiju i radiohirurgiju.

Cilj saradnje hrvatskih i srpskih stručnjaka nije samo razmena iskustava već i podizanje svesti kod građana o važnosti preventivnih pregleda.

Profesore Schwarz kojim povodom ste danas u Beogradu?

Mi smo došli u Beograd na poziv svojih kolega da im prikažemo naše rezultate, pacijente, naše tehnike. Ideja je  da pokušamo napraviti jednu zajedničku saradnju u borbi protiv malignih bolesti, rekao je prof dr Schwarz Dragan.

Prof.-dr.-sc.-Dragan-SchwarzŠta je to što biste rekli ne samo lekarima, nego i pacijentima iz vašeg iskustva?

Ono što mi stalno pričamo, što stalno govorimo svima je preventiva, preventiva, preventiva. Rano otkrivanje malignih bolesti daje najbolje rezultate lečenja. Na taj način svi mi imamo bolje rezultate u lečenju, i moramo podstaknuti građane da idu što više na preventivne preglede.

Šta je radiohirurgija i koliko je značajna za onkološke pacijente?

To je jedna neinvazivna metoda koja se upoređuje sa klasičnom hirurškom metodom gde pacijent u jednom aktu u jednom dolasku dobije radiohiruršku proceduru. Bilo da li su to karcinomi ili metastatski karcinomi na mozgu, plućima, jetri, pankreasu, prostati, lifnim čvorovima i drugim parenhimatoznim organima i nakon tog zahvata pacijent ide kući. To je apsolutno neinvazivna metoda koja ima izvanredne rezultate i to smo pokazali:

  • kod pluća imamo 94% uspešnosti
  • kod metastatskih karcinoma jetre preko 96% uspešnosti.

To je jedna nova metoda koja se kombinuje sa imunoterapijom, hemioterapijom, klasičnom hirurgijom, hibridnom hirurgijom, dakle koristimo sve modalitete lečenja onkoloških pacijenata.

Pošto je za ovakav vid lečenja potreban tim – ko je sve uključen u lečenje?

Tu je uvek multidisciplinarni pristup, uvek imate u timu onkologa, hirurga, radioonkologa, radiologa, patologa, inžinjera, fizičara i različite druge subspecijalnosti u zavisnosti o kom organu se radi. Ukoliko je to mozak onda je to neuroonkolog, neurohirug, ukoliko su pluća onda je to torakalni hirurg, radiolog. Dakle koristimo sve subspecijalnosti koje se bave lečenjem onkoloških pacijenata.

Radiochirurgie je prva privatna poliklnika iz Zagreba koja se bavi dijagnostikom i lečenjem karcinoma. Raspolažu vrhunskom opremom za dijagnostiku i lečenje karcinoma uz pomoć radioterapije i radiohirurgije. Na ovom skupu su pokazali na desetine primera obolelih pacijenata koji su  na ovoj klinici uspešno lečeni.

Pacijent sa multiplim metastazama u plućima, nakon našeg zahvata nema povratak bolesti više od 22 meseca i pratimo njegovo stanje i dalje, istakao je profesor Schwarz.

U kom stadijumu je pacijent izlečiv što se tiče karcinoma pluća?

U ranom stadijumu. Ukoliko na vreme otkrijemo karcinom pluća, u najranijoj fazi sa ultra low dose skrining CT-om, dobijemo neki čvor koji vidimo ili neki nodus za koji se patohistološkom analizom potvrdi da je tumor onda možemo koristiti razne metode: radiohirurgiju, klasičnu hirurgiju ukoliko ih ima više i u oba plućna krila onda se najčešće odlučujemo na radiohirurške procedure koje su minimalno invazivne. Inače tumori ukoliko se otkriju na vreme imaju bolju prognozu i bolje izlečenje, zato stalno govorimo – preventiva.

Rekli ste na predavanju da pacijent može da bira, između čega?

Pacijent bira između modaliteta lečenja. Može izabrati klasičnu hirurgiju, može izabrati hemoterapiju, može izabrati kombinovanu metodu, može izabrati radiohirurgiju. Mi imamo pacijente koji odbijaju hemoterapiju, odbijaju operativne zahvate. Pacijent je vlasnik svog tela i on može odlučiti o načinu i tipu lečenja. Neki pacijenti kažu da ne žele ništa, potpuno odbijaju bilo kakvo lečenje, ipak je to na kraju volja pacijenta.

Na stručnom skupu razvila se konstruktivna i korisna diskusija koja je proizašla iz konkretnih primera koje su prezentovali kolege iz Zagreba.

ass dr Danijel GalunDoktore Galun o čemu se danas razgovaralo na skupu?

Imali smo danas prilike na ovom seminaru da čujemo o potpuno novoj metodi lečenja pacijenta sa malignitetima. To su bolesnici koji imaju maligne tumore jetre, pankreasa, pluća i mozga. Kolege iz Hrvatske su nam predstavile novi metod radiohirurgije koji omogućava primenu visoke doze zračenja u vrlo kontrolisanim uslovima. Ti kontrolisani uslovi u stvari znače da se zračenje saopštava isključivo tumorskom tkivu dok je ostalo tkivo ( deo organa koji nije zahvaćen tumorom) praktično bez nekog velikog zračenja odnosno bez širenja toksičnog efekta na okolinu, rekao je dr Galun.

Gde smo mi u odnosu na ovu metodu?

Ja mislim da treba da budemo ponosni na činjenicu da je u KCS velikim zalaganjem naših profesora posebno profesorke Dane Grujičić omogućeno da i naši bolesnici mogu da se leče ovom metodom. Vi znate da već godinama postoji Gama nož, od skora postoji i X nož, tako da i naši bolesnici imaju mogućnost da dobiju ove savremene modalitete lečenja. Ja sam siguran da će se broj bolesnika lečenih ovom metodom samo povećavati u budućnosti.

Da li tu nedostaju neki uslovi, oprema ili stručnost?

Ja mislim da uvek treba da ulažemo u ljudske resurse, mislim da imamo veliki potencijal samo što je našim ljudskim resursima neophodna dodatna edukacija i razmena iskustva sa stručnjacima iz inostranstva. Treba biti optimista i očekivati da će u vremenu  koje dolazi sve veći broj naših kolega vladati ovim tehnikama a da će veći broj bolesnika moći da dobije ove moderne, sofisticirane modelitete lečenja.

O čemu ćete vi danas doktore Galun na onkološkom skupu govoriti?

Ja ću danas govoriti o primeni trans arterijske hemoembolizacije u lečenju bolesnika sa neresektabilnim tumorima jetre. Takođe ću govoriti o nekim novim modalitetima perkutane termalne ablacije takođe kod bolesnika sa primarnim i metastatskim tumorima jetre. Radi se o bolesnicima koji zbog komorbiditeta ne mogu da budu izloženi hirurškom lečenju ili na žalost bolesnici koji više nisu kandidati za hirurgiju jer  imaju inoperabilne tumore (tumore koji ne mogu da se odstrane hirurškim putem). Tada se primenjuju neki drugi modaliteti lečenja koji obezbeđuju bolju kontrolu bolesti i ona što je najvažnij produžavaju život bolesnicima. Radi se o bolesnicima sa primarnim tumorom jetre tj. sa hepatocelularnim karcinomom i zaista sa velikim ponosom možemo da kažemo da na KCS odnosno na I hirurškoj klinici  u Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS, više od 300 bolesnika lečeno je ovom metodom u prethodnim godinama i to sa vrlo povoljim i pozivitnim rezultatima.

 

Dr Aleksandar Đorđević je na skupu govorio o metastaskim oboljenjima skeleta ali je polemisao i sa kolegama iz Radiohirurgije Zagreb.

Kolege iz Hrvatske imaju priliku da već par godina prate pacijente koji su lečeni novom radioterapijskom metodom koja ima intenciju da zameni u određenim slučajevima hirurško lečenje maligniteta. Lepo je kada čovek ima nešto novo i budi optimizam ali nas je uglavnom iskustvo učilo da mnoge lepe stvari na kraju ne budu baš tako dobre kao što smo inicijalno zamišljali da će biti ali to ne znači da treba da budemo skeptični.

dr Aleksandar ĐorđevićSaradnja sa kolegama iz Hrvatske donosi razmenu iskustava a u korist pacijenata

Milsim da je saradnja neophodna zato što kada se čovek učauri u svoju sredinu (ne mislim da čovek treba da putuje sa kraja na kraj sveta da bi video nešto novo, uglavnom su to stvari koje su nam sada dostupne, informacije imamo sa sviih strana), treba da bude dovoljno racionalan i da prihvati informacije koje su na logičkoj i teorijskoj osnovi obećavajuće, one koje nisu da u njih ne verujemo i da pravimo selekciju.

Doktor Đorđević je govorio o metastazi skeleta koja je jako teško stanje za pacijenta ali i porodicu, prijatelje i okruženje.

Ljudi koji su u velikim bolovima i koji su nepokretni, to je jedna dramatična situacija, psihloški teška, emotivno i svakom pogledu jako teško stanje. Ukoliko možemo da savladamo ( ne možemo uvek), ne treba da dajemo lažne nade ljudima, tehnologija je u tom smsilu i brzo prepoznavanje diferencijalnih dijagnoza može da dovede da tu patnju pacijenta dovedemo do minimuma. To se obično radi o terminalnoj fazi bolesti, poslednjih nekoliko meseci i mislim da je jako bitno da pacijenti dostojanstevno žive i da ne ostanu u uspomeni svojim najbližima kao nek ko ih opterećuje.

Ima li tu mesta hirurgiji?

Kada su kolege iz Zagreba pričale o radioterapiji kao zameni za hirurgiju tu se uglavnom radi o viscelarnim organima a kada su u pitanju skeletne lokalizacije mislim da je hirurgija još uvek nezamenljiva (kada su prave indikacije u pitanju).

Vi uspešno pomažete ljudima sa tumorom skeleta?

Uglavnom u mobilnosti. Postoje određene anatomske lokalizacije kao što su recimo prelomi kuka – regija butne kost i to je najčešća indikacija. Takođe lokalizacija na kičmenom stubu gde stabilizacija i ortopedsko hirurško lečenje daju brz i funkcionalan oporavak. U kombinaciji sa onkološkim i radioterapijskim lečenjem daju i onkološke remisije.

Eminentni stručnjaci Atlas opšte bolnice i Radiohirurgie Zagreb poslali su poruku javnosti da je najvažnije da idu na preventivne preglede, odnosno skirining za rano otkrivanje najčešćih karcinoma poput raka pluća, prostate, dojke i kolorektalnih karcinoma. Uz savremenu dijagnostiku i najnovije vidove lečenja, rano otkriven kancer se uspešno leči.

 

 

 

Preglede možete obaviti u:

Atlas Opšta bolnica
Osmana Đikića 3
Beograd

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24