fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Mikrotija

Mikrotija

Jedno od oko 7.000 dece u svetu rodi se sa deformisanom ušnom školjkom(mikrotija ) ili sa potpunim nedostatkom ušne školjke (anotija). Mikrotija se češće javlja kod dečaka i obično je jednostrana. Ukoliko je drugo uho normalno omogućen je nesmetan razvoj sluha i govora.

Kod dece sa mikrotijom neophodan je pregled otorinolaringologa i provera sluha. Audiološka obrada podrazumeva tonalnu liminiranu audiometriju (u uzrastu od 4 godine), timpanometriju i otoakustičnu emisiju i BERA test.

Pacijenti sa jednostranom mikrotijom odnosno atrezijom obično imaju normalan sluh sa suprotne strane i rehabilitacija ovih bolesnika najčešće podrazumeva praćenje ili eventualno korišćenje aparata za poboljšanje sluha

Postoje tri načina rekonstrukciju ušne školjke :

  • Korišćenjem proteze
  • Veštačkim materijalom ,
  • Rekonstrukcija hrskavicom pacijenta.

Ušna proteza je alternativa rekonstrukciji ušne školjke. Operativni zahvat se obavlja u jednom ili dva akta, proteza se zadržava u poziciji osteointegracijom titanijumskih implantata u kost ili pomoću adhezivnih traka. Deca su loši kandidati za protezu, jer su neophodne stalne posete lekaru, održavanje higijene i česte zamene proteze na dve do pet godina. Proteze mogu biti dobro rešenje za odrasle pacijente, kada je oštećenje ušne školjke posledica traume ili karcinoma.

Druga mogućnost rekonstrukcije ušne školjke podrazumeva primenu veštačkog materijala i moguća je od treće godine života. Prednost ove intervencije je što nema uzimanja rebarne hrskavice, kao i postizanje dobrog oblika ušne školjke.

Najbolje rešenje za rekonstrukciju ušne školjke predstavlja autologna rekonstrukcija, kada se za stvaranje ušne školjke koristi hrskavica rebra samog pacijenta. Mogućnost odbacivanja tkiva samog pacijenta je minimalna-

Operacija se izvodi u dva akta :

  1. U prvom aktu, koji traje između pet i sedam sati, hirurg uzima rebarnu hrskavicu, oblikuje od nje okvir (uho) i postavlja ga ispod kože . Po završetku prvog operativnog zahvata u operativnu ranu se plasiraju dva drena koji izvlače sadržaj koji se skuplja u okolini proteze. Rana na grudnom košu, gde se uzima hrskavica, ostavlja minimalni ožiljak. Drenovi stoje do četiri dana. Pacijent dobija antibiotsku i analgetsku terapiju. Dužina boravka u bolnici traje do tri dana. Skidanje konaca nakon 15 dana.
  2. Odvajanje hrskavičavog rama (drugi akt) se vrši najmanje šest meseci posle prve intervencije. Procedura traje do tri sata i posle odizanja hrskavičavog rama predeo iza uha se pokriva kožnim režnjevima iza ušne školjke i autotransplantatom kože pacijenta uzetim sa glave ili iz prepone.

Intervencije izvode dr Aleksandar Urošević i dr Aleksandar Vlahović

Preglede možete obaviti u:

Atlas Opšta bolnica
Osmana Đikića 3
Beograd

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24