fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Hirurgija pankreasa

Šta je pankreas?

Pankreas – gušterača je žlezdani organ koji poseduje endokrinu i egzokrinu funkciju. To podrazumeva da svoje produkte izlučuje u krv (endokrina funkcija) i u tanko crevo (egzokrina funkcija). Smešten je između želuca, dvanaestopalačnog creva, dela debelog creva i slezine.

Pankreas se sastoji od glave, tela i repa. Ima presudnu ulogu u varenju proteina putem svoje egzokrine funkcije, dok endokrine ćelije pankreasa luče brojne važne hormone među kojima su najvažniji insulin i glukagon koji regulišu metabolizam šećera u krvi.Zbog specifične pozicije i funkcije, dijagnoza tumora pankreasa se obično postavlja ili kada pacijenti bezbolno požute (kod tumora lokalizovanih u glavi pankreasa) ili kada se jave bolovi u predelu želuca (kod tumora lokalizovanih u telu i repu pankreasa).

 

Šta je karcinom pankreasa?

Prema podacima Instituta za javno zdravlje u Srbiji karcinom pankreasa zauzima sedmo mesto po smrtnosti u odnosu na sve karcinome. Najčešće se javlja kod starije populacije, starosti iznad 60 godina, mada se u poslednje vreme beleži rast kod ljudi u mlađem životnom dobu.Faktori rizika za nastanak karcinoma pankreasa su: dijeteski, nasledni, pušenje, konzumiranje alkohola, gojaznost kao i nedovoljna fizička aktvnost. H.pylori infekcija pogoduje nastanku karcinoma pankreasa. Mutaciju onkogena K-ras i p-53 je imala većina pacijenata (70-90%) sa karcinomom pankreasa. Tumori pankreasa su najčešće lokalizovani u glavi, zatim telu, a najređe u u repu ovog organa.

Možemo ih podeliti u nekoliko kategorija u koje spadaju i adenokarcinomi, neuroendokrini karcinom (NET), mucinozne cistične neoplazme i intraduktalne papilarne mucinozne neoplazme (IPMN).

Kako se postavlja dijagnoza?

Ultrazvučni pregled abdomena i multidetektorska kompjuterizovana tomografija (MDCT) su neinvazivne dijagnostičke procedure koje se koriste u inicijalnoj fazi ispitivanja. Određivanje vrednosti tumorskih markera je nezaobilazna u dijagnostici, dok se pregled magnetnom rezonancijom (MR) i endoskopska ultrasonografija primenjuje kod dijagnostičkih dilema. Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP) je invazivna procedura čije su prednosti jasan pregled bilijarnog (žučnog) i pankreasnog kanalikularnog sistema, mogućnost uzimanja uzoraka i plasiranja stenta.

Nakon sprovedenih dijagnostičkih procedura donosi se odluka o vrsti hirurškog lečenja, odnosno da li je pacijent kandidat za palijativnu ili radikalnu hiruršku proceduru.

Palijativne procedure mogu biti operativne, kao i endoskopske i perkutane intervencije za bilijarnu i duodenalnu opstrukciju i uklanjanje bola.

Najčešći razlozi za hirurške intervencije na pankreasu:

  • akutna upala pankreasa (akutni pankreatitis)
  • hronična upala pankreasa (hronični pankreatitis)
  • cistične promene pankreasa (pseudociste, serozni, mukozni cistadenom, IPMN itd).
  • tumori pankreasa (adenokarcinom i neuroendokrini tumor)

Faktori rizika za stvaranje tumora pankreasa

Faktori rizika za stvaranje raka pankreasa su: dijetetski, nasledni, pušenje, konzumiranje alkohola, gojaznost, nedovoljna fizička aktivnost. Povećanje infekcije Helicobacter pilori doprinosi stvaranju raka pankreasa. Mutaciju onkogena K ras i p-53 imala je većina pacijenata (70-90%) koji su imali rak pankreasa. Tumori pankreasa najčešće su lokalizovani u glavi i telu, a retko u repu ovog organa.

Klinički znaci i simptomi bolesti

Klinički znaci na početku bolesti nemaju jasne karakteristike. Dominira nespecifična simptomatologija. Takođe i nelagodnost u trbuhu što je jedan od razloga koji otežava ispravnu dijagnozu. Specifični simptomi vide se u naprednoj fazi bolesti – opstruktivna žutica, bol, mučnina i povraćanje kao posledica opstrukcije dvanaestopalačnog creva i krvarenja iz gornjih delova probavnog trakta.

 

Rak pankreasa ima najgoru prognozu kod svih malignih bolesti digestivnog trakta i zauzima visoko mesto kao uzrok smrti u razvijenom svetu.

Za fotografije kancera pankreasa  kliknite ovde

 

Radikalna hirurgija predstavlja jedini način potencijalnog lečenja. Palijativni postupci mogu biti operativni, kao i endoskopska i perkutana operacija za bilijarne i duodenalne opstrukcije i za ublažavanje bolova.

 

Operacije tumora pankreasa

Procedure koje u Atlas Opštoj bolnici uspešno izvodi tim stručnjaka opšte hirurgije, specijalizovanih za hirurgiju pankreasa  Prof. dr Srbislav Knežević, Doc. dr Đorđe Knežević, Ass. dr Slavenko Ostojić, Ass. dr Borislav Tošković, Prof. dr Slavko Matić, dr Nemanja Zarić, dr Ilija Pejović, dr Marko Bogdanović su:
  • enukleacija
  • resekcija glave pankreasa uz prezervaciju duodenuma
  • cefalična duodenopankreatektomija – Whipple procedura
  • distalna pankreatektomija uz prezervaciju slezine
  • distalna/subtotalna splenopankreatektomija

Cefalična duodenopankreatektomija - Whipple procedura

Enukleacija tumora pankreasa

Distalna pankreatektomija sa prezervacijom slezine

Potražite dodatne informacije iz oblasti: Hirurgija pankreasa

Eksperti iz oblasti: Opšta hirurgija

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24