fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Laboratorija

Pregled predstavlja prikupljanje informacija o stanju zdravlja pacijenta čulima doktora, korišćenjem samo najosnovnijih instrumenata kao što su: stetoskop, neurološki čekić, fenendoskop ili manometar.

Pregledi, dijagnostika, laboratorija
Pregledi, dijagnostika, laboratorija

Načini pregleda su: inspekcija, odnosno, pregled gledanjem, auskultacija, odnosno, pregled osluškivanjem, perkusija, odnosno, lupkanje određenih delova tela pacijenta i palpacija, odnosno, pipanje.

Pored ovih osnovnih metoda, postoji i čitav niz kombinovanih metoda koji mogu da doprinesu upoznavanju zdravstvene slike pacijenta.

Dijagnostika predstavlja postupak kojim se definiše bolest ili patološko stanje , odnosno proces koji vode do dijagnoze bolesti.

Tokom tog procesa, doktor se rukovodi simptomima i znakovima bolesti.

Proces dijagnostike sastoji se od: anamneze, fizikalnog pregleda i ostalih dijagnostičkih metoda.

Laoboratorija predstavlja posebnu organizaciono-radnu celinu u kojoj se izvode različita ispitivanja posebnom opremom i uređajima i na osnovu kojih se dobijaju važni, precizni i relevantni podaci o zdravstvenom stanju pacijenta.

Lekari Atlas opšte bolnice, spremni su da pažljivim pristupom svakom pacijentu urade sve nephodne preglede i analize i na osnovu toga odaberu najadekvatniji postupak koji za cilj ima lečenje i unapređenja njegovog zdravlja.

Potražite dodatne informacije: Laboratorija

Eksperti iz oblasti: Laboratorija

 

 

Laboratorija

Laboratorijske analize spadaju u neophodnu dijagnostiku prilikom uspostavljanja konačne dijagnoze. Laoboratorija predstavlja posebnu organizaciono-radnu celinu u kojoj se izvode različita ispitivanja posebnom opremom i uređajima i na osnovu kojih se dobijaju važni, precizni i relevantni podaci o zdravstvenom stanju pacijenta.

Laboratorija

U laboratoriji Atlas opšte bolnice moguće je uraditi:

 • hematološke analize – Hematologija izučava krvne ćelije i krvnu plazmu. Broj, veličina, morfologija ćelija omogućava detekciju i dijagnozu bolesti krvnih ćelija, ali i mnogih sistemskih oboljenja koja utiču na krvne ćelije. Najčešća hematološka analiza koja se radi u laboratoriji je kompletna krvna slika.
 • biohemijske analizeBiohemijska analiza krvi je jedan od najvažnijih pokazatelja stanja organizma. Kad smo bolesni, ovom analizom se otkriva gde se nalazi žarište, ali i kad ne postoje jasni simptomi, krvna slika i biohemijski parametri mogu da ukažu na tinjajuću, još nerazotkrivenu tegobu.
 • virusološke analize – virusologija je nauka koja proučava prirodu i reprodukcijska svojstva virusa, kao submikroskopskih, parazitskih delova genetičkog materijala koji se nalaze u proteinskoj kapsidi i virusolike čestice i agense.
 • imunološke analize – imunološke analize su usmerene na ispitivanje odbrambenih sposobnosti organizma, kao i na dokazivanje različitih bolesti imunog sistema, kao što su alergijske i autoimune bolesti (sistemske i organ-specifične) i intolerancija na hranu.
 • hormonske analize – hormoni su organska jedinjenja različite hemijske prirode i deluju u malim količinama. Njihova funkcija je specifična i nedostatak ili višak dovodi do karakterističnih promena u organizmu.
 • mikrobiološke analize – mikrobiološka laboratorija se bavi analizom biološkog materijala pacijenata u cilju izolovanja patogenih mikroorganizama. U laboratoriji Atlas bolnice se vrši veliki broj bakterioloških, mikoloških, parazitoloških i virusoloških analiza, na Vaš lični ili zahtev Vašeg lekara.
 • tumor markere – tumor markeri su supstance koje proizvode tumorske ćelije, ali ih mogu stvarati i zdrave, normalne ćelije. Proizvodi ih ili sam karcinom ili organizam pacijenta kao odgovor na prisustvo karcinoma, ali mogu biti i posledica nekog benignog poremećaja. Nalaze se unutar ćelija, a takođe cirkulišu i u krvi. 
 • genetska testiranja – Genetika je nauka koja proučava gene, naslednosti i različitosti između organizama. Genetičari se bave promenama u genomu, pronalaze mutacije gena koje nasleđujemo ili somatske mutacije, koje su karakteristične za tumorska tkiva. U Atlas opšt0j bolnici nudimo Vam veliki broj genetskih testiranja.

Tumačenje laboratorijske analize krvi

Cilj svake laboratorijske analize je dobijanje tačnog i pouzdanog nalaza. Nalaz će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama i procesima nastupile promene. Kada je reč o laboratorijskom ispitivanju krvi, ono podrazumeva dve vrste analiza: one koje su usmerene na ispitivanje vrste, broja, odnosa i izgleda ćelijskih elemenata krvi (krvna slika, hematološki parametri) i druge, kojima se proverava biohemijski sastav krvi i na osnovu toga ustanovljava rad ili stanje pojedinih organa i tkiva.

 

Potražite dodatne informacije iz oblasti: Laboratorija

Eksperti iz oblasti: Dijagnostika laboratorija

   

  Lokacija
  Osmana Đikića 3, Beograd
  1100 Beograd, Srbija
  Radno vreme
  00-24